Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Gelderland (GD)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-11-2023 Op 14-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem
Gelderland

Contactgegevens

Telefoon (026) 359 99 99 (algemeen)
Internet https://www.gelderland.nl (algemeen)
https://www.gelderland.nl/wet-open-overheid (Wet open overheid (Woo))
E-mail provincieloket@gelderland.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (3)

Algemene informatie

Afkorting GD

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Beschrijving

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie:

  • duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer
  • milieu, energie en klimaat
  • vitaal platteland
  • bereikbaarheid en openbaar vervoer
  • economie
  • culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
  • kwaliteit van het openbaar bestuur.

Zie daarnaast: https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie

Verder is alle informatie over de provincie Gelderland te vinden op de website https://www.gelderland.nl/

Identificatiecodes

KVK-nummer 51468751

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?