Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Gelderland (GD)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-04-2024 Op 04-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem
Gelderland

Contactgegevens

Telefoon (026) 359 99 99 (algemeen)
Internet https://www.gelderland.nl (algemeen)
https://www.gelderland.nl/wet-open-overheid (Wet open overheid (Woo))
E-mail provincieloket@gelderland.nl (algemeen)
Sociale Media Provincie Gelderland LinkedIn (LinkedIn)
Provincie Gelderland Facebook (Facebook)
Provincie Gelderland X (X)

Organisatieonderdelen (3)

Algemene informatie

Afkorting GD

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Organisatiebeschrijving

Ons doel is een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We leggen de focus op een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Gelderland. Daar investeren wij in. Daar willen en kunnen we van meerwaarde zijn. - Energietransitie - Klimaatadaptatie - Circulaire economie - Biodiversiteit - Bereikbaarheid - Vestingingsklimaat - Woon- en leefomgeving. voor uitgebreide informatie zie https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/over-de-provincie Zie daarnaast: https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie Verder is alle informatie over de provincie Gelderland te vinden op de website https://www.gelderland.nl/

Meer informatie

https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/over-de-provincie

Identificatiecodes

KVK-nummer 51468751

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?