Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-07-2020 Op 21-12-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-07-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem
Gelderland
Postadres Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Regio Arnhem
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Regio Arnhem
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 9. Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. commerciƫle dienstverlening aan private partijen.

Artikel 8. Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam, waarbij zoveel mogelijk uniformiteit wordt nagestreefd.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
14-11-2012 Gemeente Arnhem College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Doesburg College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Duiven College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Lingewaard College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Overbetuwe College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Renkum College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Rheden College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Rozendaal College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Westervoort College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Zevenaar College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten

Doel

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Regio Arnhem
Alternatieve naam Omgevingsdienst regio Arnhem
Afkorting ODRA
Datum van oprichting 14-11-2012

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.