Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rozendaal (Rozendaal)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-04-2023 Op 27-04-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-04-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerklaan 1
6891 CL ROZENDAAL
Gelderland
Postadres Postbus 9106
6880 HH VELP GLD

Contactgegevens

Telefoon (026) 384 36 66 (algemeen)
Internet http://www.rozendaal.nl (algemeen)
E-mail gemeente@rozendaal.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Rozendaal

Geografische informatie

Oppervlakte 27,95 km2
Aantal inwoners 1754
Inwoners per km2 62
Bevat plaatsen Rozendaal

Functies

Burgemeester Mw. drs. E. Weststeijn (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Mw. E.J.G. Hupkes (Belangengemeenschap Rozendaal (BGR)),
Dhr. W.Ph. Jansen (Progressief Akkoord (PAK)),
Dhr. A.G. Blokland (Rosendael'74)
Gemeentesecretaris Dhr. B. Pelgrum
Locoburgemeester Dhr. S. Warmerdam (Rosendael'74)
Raadsgriffier Dhr. K.M. Schaap
Raadslid Dhr. G.H.W. Diepenbroek (Belangengemeenschap Rozendaal (BGR)),
Mw. E.J.G. Hupkes (Belangengemeenschap Rozendaal (BGR)),
Dhr. W.F. van den Akker (Progressief Akkoord (PAK)),
Dhr. W.Ph. Jansen (Progressief Akkoord (PAK)),
Mw. F.A.C. le Mat (Progressief Akkoord (PAK)),
Dhr. A.G. Blokland (Rosendael'74),
Dhr. G.H. van Gorkum (Rosendael'74),
Mw. M. Jansen (Rosendael'74),
Dhr. R.J. de Jonge (Rosendael'74)
Wethouder Mw. C.P.M. van der Pas (Progressief Akkoord (PAK)),
Dhr. S. Warmerdam (Rosendael'74)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (9 zetels)

Partij Aantal zetels
Rosendael'74 4
Progressief Akkoord (PAK) 3
Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0277
KVK-nummer 09214922

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?