Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 14-04-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-01-2023 Op 21-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
Postadres Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Algemene informatie

Citeertitel regeling DRAN
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Archiefzorgdrager Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheden

 1. Aan het bestuur van de DRAN worden de volgende bevoegdheden gedelegeerd door de deelnemers:

  • het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen op het terrein van doelgroepenvervoer;

  • de vertegenwoordiging in en buiten rechte van de deelnemers in het kader van de in artikel 4 opgedragen taken.

 2. De DRAN is behoudens instemming van alle deelnemers niet bevoegd tot:

  1. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

  2. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

  3. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

  4. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

  5. het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;

  6. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
14-04-2016 Gemeente Arnhem College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Berg en Dal College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Beuningen College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Doesburg College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Duiven College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Heumen College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Lingewaard College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Mook en Middelaar College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Overbetuwe College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Renkum College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Rheden College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Rozendaal College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Westervoort College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders
14-04-2016 Gemeente Zevenaar College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De DRAN heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer voor de deelnemers.

 2. De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer worden overgedragen aan de DRAN.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Afkorting DRAN
Datum van oprichting 14-04-2016
Telefoon (026) 377 35 98 (algemeen)
Internet https://www.vervoersorganisatie.nl (algemeen)
E-mail info@vervoersorganisatie.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vervoersorganisatie.nl/over-ons/contactgegevens/

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?