Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beuningen (Beuningen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Van Heemstraweg 46
6641 AE BEUNINGEN GLD
Gelderland
Postadres Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN GLD

Contactgegevens

Telefoon 14 024 (algemeen)
Internet http://www.beuningen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@beuningen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Beuningen

Geografische informatie

Oppervlakte 47,5 km2
Aantal inwoners 26725
Inwoners per km2 562
Bevat plaatsen Beuningen GLD, Ewijk, Weurt, Winssen

Functies

Burgemeester Mw. D.A. Bergman (D66)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Mw. D. Kocken RA
Locoburgemeester Dhr. P.J.W. Cobussen (Beuningen Nu & Morgen)
Raadsgriffier Mw. E. Jonkman
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Beuningen Nu & Morgen 6
VVD 4
D66 3
CDA 3
GroenLinks 2
SP 2
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0209
KVK-nummer 51487659

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?