Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Mook en Middelaar (Mook en Middelaar)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-07-2023 Op 08-07-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 6
6585 AP MOOK
Limburg
Postadres Postbus 200
6585 ZK MOOK

Contactgegevens

Telefoon (024) 696 91 11 (algemeen)
Internet http://www.mookenmiddelaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Mook en Middelaar

Geografische informatie

Oppervlakte 18,84 km2
Aantal inwoners 8043
Inwoners per km2 426
Bevat plaatsen Middelaar, Molenhoek LB, Mook, Plasmolen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. W. Gradisen (PvdA)
Fractievoorzitter L.G. van der Linden (DGP),
Mw. H. Roozendaal (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Broekmans (PvdA),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. W. Mariman
Locoburgemeester Dhr. A.F. Herings (DGP)
Raadsgriffier Mw. mr. M.A.M. van Arensbergen
Raadslid Dhr. R.T.P. Eeren (DGP),
Mw. Y. Janssen-Groesbeek Cremers (DGP),
L.G. van der Linden (DGP),
Mw. J. Mulders (DGP),
Mw. W. van Keulen (GroenLinks),
Mw. H. Roozendaal (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Broekmans (PvdA),
Mw. M. Pieks (PvdA),
Dhr. drs. E.P.M. Scheltinga (PvdA),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD),
Dhr. S.H. Brinkhoff (VVD),
Mw. D.J.W.A.H.M van Brunschot (VVD),
Mw. S. de Vito-van den Bouwhuijsen (VVD)
Wethouder Dhr. A.F. Herings (DGP),
Dhr. F.N. Dillerop (PvdA),
Dhr. H. Rodoe (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
DGP 4
VVD 4
PvdA 3
GroenLinks 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0944
KVK-nummer 09215819

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?