Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Mook en Middelaar (Mook en Middelaar)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 6
6585 AP MOOK
Limburg
Postadres Postbus 200
6585 ZK MOOK

Contactgegevens

Telefoon (024) 696 91 11 (algemeen)
Internet http://www.mookenmiddelaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Mook en Middelaar

Geografische informatie

Oppervlakte 18,84 km2
Aantal inwoners 8153
Inwoners per km2 432
Bevat plaatsen Middelaar, Molenhoek, Mook, Plasmolen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. W. Gradisen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. L.G. van der Linden (DGP),
Mw. H. Roozendaal (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Broekmans (PvdA),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. W. Mariman
Locoburgemeester Dhr. A.F. Herings (DGP)
Raadslid Dhr. R.T.P. Eeren (DGP),
Mw. Y. Janssen-Groesbeek Cremers (DGP),
Dhr. L.G. van der Linden (DGP),
Mw. J. Mulders (DGP),
Dhr. M. Kamp (GroenLinks),
Mw. H. Roozendaal (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Broekmans (PvdA),
Mw. M. Pieks (PvdA),
Dhr. drs. E.P.M. Scheltinga (PvdA),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD),
Dhr. S.H. Brinkhoff (VVD),
Mw. D.J.W.A.H.M van Brunschot (VVD),
Mw. S. de Vito-van den Bouwhuijsen (VVD)
Wethouder Dhr. A.F. Herings (DGP),
Dhr. F.N. Dillerop (PvdA),
Dhr. H. Rodoe (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
DGP 4
VVD 4
PvdA 3
GroenLinks 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0944
KVK-nummer 09215819

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?