Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heumen (Heumen)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 15-09-2023 Op 15-09-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 6
6581 AC MALDEN
Gelderland
Postadres Postbus 200
6580 AZ MALDEN

Contactgegevens

Telefoon 14 024 (algemeen)
Internet http://www.heumen.nl (algemeen)
E-mail heumen@heumen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Heumen

Geografische informatie

Oppervlakte 41,58 km2
Aantal inwoners 16824
Inwoners per km2 404
Bevat plaatsen Heumen, Malden, Nederasselt, Overasselt

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.W.M.S. Minses (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. R. de Graaf (CDA),
Mw. B. Smelik (D66),
Dhr. A. Zwaag (De Kiezersclub),
Dhr. L.A. Jansen (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. M. Glastra (GroenLinks),
Dhr. T. Müller-Königkrämer (PvdA),
Dhr. E.W.J.A. Claassen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J. de Graaf
Locoburgemeester Dhr. V.F.G. Arts (Democraten Gemeente Heumen)
Raadsgriffier Mw. drs. M.J.H.N. Collombon
Raadslid Dhr. R. de Graaf (CDA),
Dhr. S. Meij (CDA),
Dhr. G. Laenen (D66),
Dhr. A. Zwaag (De Kiezersclub),
Mw. B. Smelik (D66),
Dhr. L.A. Jansen (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. R. Dikkers (Democraten Gemeente Heumen),
Mw. B. Ebben (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. M. Hermens (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. R. Hunse (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. M. Glastra (GroenLinks),
Dhr. T. Noy (Democraten Gemeente Heumen),
Mw. S. Tuinder (GroenLinks),
Dhr. K. Laumen (PvdA),
Dhr. T. Müller-Königkrämer (PvdA),
Dhr. E.W.J.A. Claassen (VVD),
Dhr. H.J.J.M. Smeets (VVD)
Wethouder Dhr. V.F.G. Arts (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. W. Wink (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. P.D. Baneke (GroenLinks),
Dhr. R.W.M. Engels (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Raad (18 zetels)

Partij Aantal zetels
Democraten Gemeente Heumen 7
GroenLinks 2
PvdA 2
VVD 2
CDA 2
D66 2
De Kiezersclub 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0252
KVK-nummer 50916769

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?