Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Koepelorganisaties

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Koepelorganisatie

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-08-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 23-09-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Herengracht 23
2511 EG Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Herengracht 23
2511 EG Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 888 12 12 (algemeen)
Fax (070) 888 12 80
Internet http://www.ipo.nl (algemeen)
E-mail communicatie@ipo.nl (algemeen)
Contactpagina http://www.ipo.nl
https://ipo.nl/contact

Organisatieonderdelen (3)

Algemene informatie

Afkorting IPO
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatiebeschrijving

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is het samenwerkingsverband van en voor de twaalf provincies. Hierin bundelen de provincies kennis, kunde en contacten voor onderlinge samenwerking en voor het behartigen van hun gezamenlijke belangen bij regering, parlement, departementen, publieke en private partners. Het IPO is een vereniging waarvan uitsluitend Nederlandse provincies lid kunnen zijn. DOELSTELLING - Doelstelling van het IPO als koepelorganisatie van en voor de twaalf provincies is het bevorderen van optimale randvoorwaarden, waarbinnen de provincies een adequate bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van regionale maatschappelijke vraagstukken, en het stimuleren van de hiervoor noodzakelijke vernieuwingsprocessen binnen de provincies. KERNFUNCTIES - De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging (inbreng van interprovinciale standpunten bij regering, parlement, andere overheden en maatschappelijke organisaties) en platform (signaleren van relevante ontwikkelingen, interprovinciale kennis- en informatieuitwisseling, gezamenlijke besluitvorming en standpuntbepaling en vernieuwingsprocessen stimuleren). BIJ12 - Voor ondersteuning op het gebied van vitaal platteland en de fysieke leefomgeving is door het IPO in 2014 de uitvoeringsorganisatie BIJ12 opgericht. BIJ12 is onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg en ondersteunt provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken. Bij BIJ12 zijn de volgende units actief: Faunazaken, GBO Provincies, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Expertiseteam Stikstof en Natura2000. Bij BIJ12 zijn de secretariaten ondergebracht van de Adviescommissie Schade Grondwater, de Maatschappelijke adviesraad faunaschade en de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeer. BIJ12 verleent namens de provincies tegemoetkomingen in faunaschade en subsidies voor het opruimen van gedumpt drugsafval.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27261712

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?