Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Noord-Holland (NH)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-09-2022 Op 15-12-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Houtplein 33
2012 DE Haarlem
Noord-Holland
Postadres Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Contactgegevens

Telefoon (023) 514 31 43 (algemeen)
Internet http://www.noord-holland.nl (algemeen)
E-mail post@noord-holland.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (3)

Algemene informatie

Afkorting NH

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (12)

Beschrijving

Alle informatie over de provincie Noord-Holland staat op de website www.noord-holland.nl. Volg de provincie ook via Twitter @ProvincieNH.

De manier waarop u bij de provincie Noord-Holland een Woo verzoek kunt indienen staat beschreven op onze website: www.noord-holland.nl/loket/Woo_verzoek

De taken en organisatie-onderdelen van de provincie Noord-Holland staan beschreven op onze website: www.noord-holland.nl/over_de_provincie/Organisatie

Identificatiecodes

KVK-nummer 34362354

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid