Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Noord-Holland (NH)

Provincie

Deze organisatie heeft geen redacteur Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-09-2022 Op 16-05-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Houtplein 33
2012 DE Haarlem
Noord-Holland
Postadres Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Contactgegevens

Telefoon (023) 514 31 43 (algemeen)
Internet http://www.noord-holland.nl (algemeen)
E-mail post@noord-holland.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (3)

Algemene informatie

Afkorting NH

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13)

Beschrijving

Alle informatie over de provincie Noord-Holland staat op de website www.noord-holland.nl. Volg de provincie ook via Twitter @ProvincieNH.

De manier waarop u bij de provincie Noord-Holland een Woo verzoek kunt indienen staat beschreven op onze website: www.noord-holland.nl/loket/Woo_verzoek

De taken en organisatie-onderdelen van de provincie Noord-Holland staan beschreven op onze website: www.noord-holland.nl/over_de_provincie/Organisatie

Identificatiecodes

KVK-nummer 34362354

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?