Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Zuid-Holland (ZH)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-09-2022 Op 05-09-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 441 66 11 (algemeen)
Internet http://www.zuid-holland.nl (algemeen)
E-mail zuidholland@pzh.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (5)

Algemene informatie

Afkorting ZH

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Identificatiecodes

KVK-nummer 27375169

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid