Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-07-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 08-12-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres D-gebouw
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres Postbus 14060
2501 GB Den Haag

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden derde wijziging
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Haaglanden
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Haaglanden
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Artikel 10. Bevoegdheden algemeen bestuur

Alle bevoegdheden in het kader van de regeling, die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2012 Gemeente Delft College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Den Haag College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Leidschendam-Voorburg College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Midden-Delfland College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Pijnacker-Nootdorp College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Rijswijk College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Wassenaar College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Westland College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Zoetermeer College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Provincie Zuid-Holland Gedeputeerde staten

Doel

Deze regeling heeft ten doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Haaglanden
Afkorting ODH
Datum van oprichting 01-07-2012
Telefoon (070) 218 99 00 (algemeen)
Internet https://www.omgevingsdiensthaaglanden.nl (algemeen)
https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@odh.nl (algemeen)
Contactpagina https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?