Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-05-2023 Op 03-05-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-05-2023 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2002 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2264 BP LEIDSCHENDAM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1005
2260 BA LEIDSCHENDAM

Contactgegevens

Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.leidschendam-voorburg.nl (algemeen)
E-mail info@leidschendam-voorburg.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Leidschendam-Voorburg

Geografische informatie

Oppervlakte 35,6 km2
Aantal inwoners 77753
Inwoners per km2 2184
Bevat plaatsen Leidschendam, Voorburg

Functies

Burgemeester Dhr. M.W. Vroom (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R. van Duffelen (CDA),
Dhr. F.B. Wilschut (ChristenUnie),
Dhr. W.E.J. Jorissen (D66),
Dhr. W.J.B.M. Rosbenders (GBLV),
Mw. N.A. van Weers (GroenLinks),
Dhr. J. Streefkerk (PvdA),
Dhr. E.R. van der Schaft (SP),
Mw. S.D. van den Heuvel (VVD)
Locoburgemeester Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD)
Raadsgriffier Mw. A.G. Joosten
Raadslid Dhr. R. van Duffelen (CDA),
Mw. E.J. van der Heide (CDA),
Mw. E.J. Muller (CDA),
Dhr. Th.J. Visser (CDA),
Dhr. F.B. Wilschut (ChristenUnie),
Mw. C.A. Bos (D66),
Dhr. A.J.M. Hielkema (D66),
Dhr. W.E.J. Jorissen (D66),
Dhr. M. Mathlouti (D66),
Mw. L. Vogelaar (D66),
Mw. S.J. Duijvestijn-van Leusden (GBLV),
Dhr. M.J.R. Hartsinck (GBLV),
Dhr. E.H. Klaarhamer (GBLV),
Dhr. H.P. Klazenga (GBLV),
Dhr. W.J.B.M. Rosbenders (GBLV),
Dhr. W.F. Steutel (GBLV),
Dhr. M. van Wijk (GBLV),
Dhr. J.M. van Wissen (GBLV),
Dhr. C.P. Elenbaas (GroenLinks),
Mw. I.M. Feld (GroenLinks),
Dhr. T.M.M. van der Heiden (GroenLinks),
Mw. D.M. de Prez (GroenLinks),
Mw. N.A. van Weers (GroenLinks),
Mw. S.G.D. Kok (PvdA),
Mw. S.R. Paltansing (PvdA),
Dhr. J. Streefkerk (PvdA),
Dhr. E.R. van der Schaft (SP),
Dhr. G.D. Beek (VVD),
Dhr. J. Brokke (VVD),
Dhr. O. Heil (VVD),
Mw. S.D. van den Heuvel (VVD),
Dhr. R.M. de Klerk (VVD),
Mw. L.C. Kortman-de Wit (VVD),
Dhr. L.N.R. van der Linden (VVD),
Dhr. J.H.A. Voortman (VVD)
Wethouder Dhr. drs. ing. M. Belt (D66),
Mw. B.B.M. Bremer (GBLV),
Dhr. J. Keus (GBLV),
Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD),
Dhr. Ph. van Veller (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 8
GBLV 8
D66 5
GroenLinks 5
CDA 4
PvdA 3
SP 1
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1916
KVK-nummer 27370940

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?