Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg)

Gemeente

Actief van 01-01-2002 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2264 BP LEIDSCHENDAM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1005
2260 BA LEIDSCHENDAM

Contactgegevens

Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.leidschendam-voorburg.nl (algemeen)
E-mail info@leidschendam-voorburg.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Leidschendam-Voorburg

Geografische informatie

Oppervlakte 35,6 km2
Aantal inwoners 78229
Inwoners per km2 2197
Bevat plaatsen Leidschendam, Voorburg

Functies

Burgemeester Dhr. M.W. Vroom (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R. van Duffelen (CDA),
Dhr. F.B. Wilschut (ChristenUnie),
Dhr. W.E.J. Jorissen (D66),
Dhr. W.J.B.M. Rosbenders (GBLV),
Mw. N.A. van Weers (GroenLinks),
Dhr. J. Streefkerk (PvdA),
Dhr. E.R. van der Schaft (SP),
Mw. S.D. van den Heuvel (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. R. den Haan
Locoburgemeester Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.G.R. Jeene
Raadslid Dhr. R. van Duffelen (CDA),
Mw. E.J. van der Heide (CDA),
Mw. E.J. Muller (CDA),
Dhr. Th.J. Visser (CDA),
Dhr. F.B. Wilschut (ChristenUnie),
Mw. C.A. Bos (D66),
Dhr. A.J.M. Hielkema (D66),
Dhr. W.E.J. Jorissen (D66),
Dhr. M. Mathlouti (D66),
Mw. L. Vogelaar (D66),
Mw. S.J. Duijvestijn-van Leusden (GBLV),
Dhr. M.J.R. Hartsinck (GBLV),
Dhr. E.H. Klaarhamer (GBLV),
Dhr. H.P. Klazenga (GBLV),
Dhr. W.J.B.M. Rosbenders (GBLV),
Dhr. W.F. Steutel (GBLV),
Dhr. M. van Wijk (GBLV),
Dhr. J.M. van Wissen (GBLV),
Dhr. C.P. Elenbaas (GroenLinks),
Mw. I.M. Feld (GroenLinks),
Dhr. T.M.M. van der Heiden (GroenLinks),
Mw. D.M. de Prez (GroenLinks),
Mw. N.A. van Weers (GroenLinks),
Mw. S.G.D. Kok (PvdA),
Mw. S.R. Paltansing (PvdA),
Dhr. J. Streefkerk (PvdA),
Dhr. E.R. van der Schaft (SP),
Dhr. G.D. Beek (VVD),
Dhr. J. Brokke (VVD),
Dhr. D. Grguric (VVD),
Mw. S.D. van den Heuvel (VVD),
Dhr. R.M. de Klerk (VVD),
Mw. L.C. Kortman-de Wit (VVD),
Dhr. L.N.R. van der Linden (VVD),
Dhr. J.H.A. Voortman (VVD)
Wethouder Dhr. drs. ing. M. Belt (D66),
Mw. B.B.M. Bremer (GBLV),
Dhr. J. Keus (GBLV),
Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD),
Dhr. Ph. van Veller (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 8
GBLV 8
D66 5
GroenLinks 5
CDA 4
PvdA 3
SP 1
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1916
KVK-nummer 27370940

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?