Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling samenwerking gemalendiensten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-06-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-09-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-09-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Pijnacker-Nootdorp
Oranjeplein 1
2641 EZ Pijnacker
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1
2640 AA Pijnacker

Contactgegevens

Telefoon 14 015 (algemeen)
+31 15 362 62 62 (vanuit het buitenland)
Fax (015) 362 68 50
Internet https://www.pijnacker-nootdorp.nl (algemeen)
E-mail info@pijnacker-nootdorp.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.pijnacker-nootdorp.nl/contact/

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling samenwerking gemalendiensten
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Archiefzorgdrager Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Beleidsterreinen natuur en milieu | water

Bevoegdheden

Artikel 5 - Bevoegdheden centrumgemeente

  1. De colleges bewerkstelligen dat daar waar nodig het college van de centrumgemeente volmacht en machtiging met de mogelijkheid tot het verlenen van ondervolmacht en ondermachtiging wordt verleend om namens de burgemeester en het college van elke gastgemeente alle privaatrechtelijke rechtshandelingen, en feitelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken, genoemd in artikel 4.

  2. Ten aanzien van de bevoegdheden die op basis van dit artikel in volmacht en machtiging worden opgedragen aan het college van de centrumgemeente, kan dit college ondervolmacht of -machtiging verlenen aan medewerkers van de centrumgemeente. Het college van de centrumgemeente informeert de colleges van de gastgemeenten daarover.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2019 Gemeente Delft College van burgemeester en wethouders
01-06-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg College van burgemeester en wethouders
01-06-2019 Gemeente Pijnacker-Nootdorp College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen om de afspraken vast te leggen die de gemeenten hebben gemaakt met het oog op de doelmatige en doeltreffende uitvoering door de centrumgemeente voor de gemeenten van de taken op het gebied van de rioolgemalen en persleidingen die binnen het beheergebied van de gemeenten zijn gelegen, gelet op de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van het stedelijk afvalwater.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?