Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Delft (Delft)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-03-2023 Op 06-03-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Zuid-Holland
Postadres Postbus 78
2600 ME DELFT

Contactgegevens

Telefoon 14 015 (algemeen)
Internet http://www.delft.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Delft

Geografische informatie

Oppervlakte 26,31 km2
Aantal inwoners 104572
Inwoners per km2 3974
Bevat plaatsen Delft

Functies

Burgemeester Mw. M.J. van Bijsterveldt (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. F.S. Visser (CDA),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Dhr. S. Maruf (D66),
Mw. R.M. Wessels (GroenLinks),
Dhr. A.J. Stoop (Hart voor Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
Dhr. L.P.I.M. Hombergen (PvdA),
Mw. L. van Rossum (SP),
Mw. K.J.M. Gremmen (Volt),
Dhr. D. van Rijn (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. J.D. Nauta
Locoburgemeester Mw. M. Zwart (STIP)
Raadsgriffier Dhr. drs. J. Mimpen (D66)
Raadslid Dhr. G.J.E. Valk (CDA),
Dhr. F.S. Visser (CDA),
Mw. Y.C. Koelewijn (ChristenUnie),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Dhr. B.O. Analikwu (D66),
Mw. H.L.O. Dijk (D66),
Mw. J. Gerritsen (D66),
Dhr. S. Maruf (D66),
Dhr. H.J. Schuurman (D66),
Mw. M.G. van Velzen (D66),
Dhr. K. Herrema (GroenLinks),
Dhr. D. Jaff (GroenLinks),
Mw. C.F. Osepa (GroenLinks),
Mw. J.M. Romeijnders (GroenLinks),
Mw. K.H.M. Wattel (GroenLinks),
Mw. R.M. Wessels (GroenLinks),
Mw. S.M. Grobben (Hart voor Delft),
Mw. L.J.F. de Jongh Swemer (Hart voor Delft),
Dhr. M.N.P. Koelewijn (Hart voor Delft),
Mw. J.A.M. de Koning (Hart voor Delft),
Dhr. A.J. Stoop (Hart voor Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
Mw. L.G.F.H. Timmermans (Onafhankelijk Delft),
Dhr. L.P.I.M. Hombergen (PvdA),
Mw. M. Janssen (PvdA),
Dhr. J.G.L. van der Post (PvdA),
Mw. L. van Rossum (SP),
Dhr. J.H.A. van der Sluis (SP),
Dhr. T.D.A. Cüppers (STIP),
Dhr. D. Dag (STIP),
Mw. J.M. Enthoven (STIP),
Mw. L.M. Fung Fen Chung (STIP),
Mw. B.M.J. Verduijn (STIP),
Mw. S.J. Wentink (STIP),
Mw. K.J.M. Gremmen (Volt),
Mw. J. Treffers (Volt),
Mw. T. van den Berg (VVD),
Dhr. D. van Rijn (VVD),
Mw. M.J.A. Voogt (VVD)
Wethouder Mw. J.K. Gooijer (ChristenUnie),
Mw. ir. M.A. Huijsmans MCA (D66),
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks),
Mw. K. Schrederhof (PvdA),
Mw. M. Zwart (STIP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (15)

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 6
D66 6
STIP 6
Hart voor Delft 5
VVD 3
PvdA 3
CDA 2
ChristenUnie 2
Onafhankelijk Delft 2
SP 2
Volt 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0503
KVK-nummer 27374588

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?