Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Delft (Delft)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Zuid-Holland
Postadres Postbus 78
2600 ME DELFT

Contactgegevens

Telefoon 14 015 (algemeen)
Internet http://www.delft.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Delft

Geografische informatie

Oppervlakte 26,31 km2
Aantal inwoners 109577
Inwoners per km2 4164
Bevat plaatsen Delft

Functies

Burgemeester Mw. M.J. van Bijsterveldt (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. F.S. Visser (CDA),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Dhr. S. Maruf (D66),
Mw. R.M. Wessels (GroenLinks),
Dhr. A.J. Stoop (Hart voor Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
Dhr. L.P.I.M. Hombergen (PvdA),
Dhr. J.H.A. van der Sluis (SP),
Mw. S.J. Wentink (STIP),
Mw. J. Treffers (Volt),
Dhr. D. van Rijn (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. M.M. van der Kraan
Locoburgemeester Mw. M. Zwart (STIP)
Raadsgriffier Dhr. drs. J. Mimpen
Raadslid Dhr. G.J.E. Valk (CDA),
Dhr. F.S. Visser (CDA),
Mw. M.M. van der Vlist (ChristenUnie),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Dhr. B.O. Analikwu (D66),
Mw. H.L.O. Dijk (D66),
Mw. J. Gerritsen (D66),
Dhr. S. Maruf (D66),
Dhr. H.J. Schuurman (D66),
Mw. M.G. van Velzen (D66),
Dhr. K. Herrema (GroenLinks),
Dhr. D. Jaff (GroenLinks),
Mw. C.F. Osepa (GroenLinks),
Mw. J.M. Romeijnders (GroenLinks),
Mw. K.H.M. Wattel (GroenLinks),
Mw. R.M. Wessels (GroenLinks),
Mw. S.M. Grobben (Hart voor Delft),
Mw. L.J.F. de Jongh Swemer (Hart voor Delft),
Dhr. M.N.P. Koelewijn (Hart voor Delft),
Mw. J.A.M. de Koning (Hart voor Delft),
Dhr. A.J. Stoop (Hart voor Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
Mw. L.G.F.H. Timmermans (Onafhankelijk Delft),
Dhr. L.P.I.M. Hombergen (PvdA),
Mw. M. Janssen (PvdA),
Dhr. R.M. van der Steeg (PvdA),
Mw. D.M.M. de Leeuw (SP),
Dhr. J.H.A. van der Sluis (SP),
Dhr. T.D.A. Cüppers (STIP),
Mw. L.M. Fung Fen Chung (STIP),
Dhr. J. Gommers (STIP),
Mw. A.J. Stehouwer (STIP),
Mw. B.M.J. Verduijn (STIP),
Mw. S.J. Wentink (STIP),
Mw. E.M. Brussaard (Volt),
Mw. J. Treffers (Volt),
Mw. T. van den Berg (VVD),
Dhr. D. van Rijn (VVD),
Mw. M.J.A. Voogt (VVD)
Wethouder Mw. J.K. Gooijer (ChristenUnie),
Mw. ir. M.A. Huijsmans MCA (D66),
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks),
Mw. K. Schrederhof (PvdA),
Mw. M. Zwart (STIP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (15)

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
STIP 6
GroenLinks 6
D66 6
Hart voor Delft 5
PvdA 3
VVD 3
ChristenUnie 2
SP 2
Volt 2
CDA 2
Onafhankelijk Delft 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0503
KVK-nummer 27374588

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?