Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Rijswijk

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 07-02-2020 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-06-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 03-06-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-06-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsarchief Delft
Gantel 21
2635 DP Den Hoorn
Zuid-Holland
Postadres Gantel 21
2635 DP Den Hoorn

Contactgegevens

Telefoon (015) 260 23 41 (algemeen)
Internet https://www.stadsarchiefdelft.nl (algemeen)
E-mail stadsarchief@delft.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Rijswijk
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Delft
Archiefzorgdrager Gemeente Delft

Bevoegdheden

Artikel 2. Taken van de deelnemers.

 1. Het gemeentebestuur van Rijswijk draagt zorg voor het navolgende:

  1. het benoemen van de gemeentearchivaris van Delft tot gemeentearchivaris, als bedoeld in artikel 32 van de Archiefwet 1995, van Rijswijk;

  2. het vaststellen van een archiefverordening, als bedoeld in artikel 30 eerste lid van de Archiefwet 1995, waarin het Gemeentearchief Delft wordt aangewezen als archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet 1995, van de gemeente Rijswijk, naast het depot in het gemeentehuis van Rijswijk;

  3. het, met inachtneming van de overbrengingstermijn in de Archiefwet 1995, overbrengen naar het Gemeentearchief Delft van de archieven van de gemeente Rijswijk, benevens de aan de gemeente Rijswijk geschonken of in bewaring gegeven archieven, inclusief de bijbehorende beheersdocumtenen, toegangen en nadere toegangen;

  4. het in staat stellen van het Gemeentearchief Delft om particuliere archieven betreffende de gemeente Rijswijk op te nemen en te beheren, onder dezelfde voorwaarden als genoemd in deze regeling, voor zover de jaarlijkse aanwas niet groter is dan 10% van de totale omvang van de archieven onder deze regeling begrepen.

 2. Het gemeentebestuur van Delft draagt zorg voor het navolgende:

  1. het, overeenkomstig het daartoe bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde, opnemen, bewaren en beheren van de overgebrachte archieven betreffende de gemeente Rijswijk, benevens de aan de gemeente Rijswijk geschonken of in bewaring gegeven archieven;

  2. het, met inachtneming van het daartoe bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde, aan het publiek beschikbaar stellen van de archieven onder deze regeling begrepen.

  3. het behartigen van inspectie en advisering ten aanzien van de niet-overgebrachte archieven van de gemeente Rijswijk.

 3. Het gemeentebestuur van Delft draagt bovendien, doch slechts na overleg en wederzijdse instemming, zorg voor het navolgende:

  1. het microficheren en/of digitaliseren en op internet plaatsen van de archieven onder deze regeling begrepen;

  2. het conserveren en restaureren van de archieven onder deze regeling begrepen;

  3. het schonen en inventariseren van de archieven onder deze regeling begrepen;

  4. het opnemen van gemeentelijke en particuliere archieven uit Rijswijk, voor zover de toename meer bedraagt dan 10% van de totale omvang van de archieven onder deze regeling begrepen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
27-02-2004 Gemeente Delft Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-02-2004 Gemeente Rijswijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De Gemeenschappelijke regeling heeft tot doel samenwerking tussen de gemeenten Rijswijk en Delft op het punt van beheer van de archieven van de gemeente Rijswijk.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?