Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rijswijk (Rijswijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Generaal Spoorlaan 2
2283 GM RIJSWIJK ZH
Zuid-Holland
Postadres Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK ZH

Contactgegevens

Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.rijswijk.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@rijswijk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Rijswijk

Geografische informatie

Oppervlakte 14,47 km2
Aantal inwoners 59642
Inwoners per km2 4121
Bevat plaatsen Rijswijk ZH

Functies

Burgemeester Mw. H. Sahin (GroenLinks)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. P. Schuit
Locoburgemeester Mw. L.I. Bentvelzen (Beter voor Rijswijk)
Raadsgriffier Dhr. J.A. Massaar
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
Beter voor Rijswijk 5
GroenLinks 5
D66 4
Rijswijks Belang 4
Wij. Rijswijk 4
VVD 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 1
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0603
KVK-nummer 50681044

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?