Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 03-07-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-03-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 08-03-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-03-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor Gemeente Delft
Stationsplein 1
2611 BV Delft
Postadres Postbus 78
2600 ME Delft

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk
Archiefzorgdrager Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk

Bevoegdheden

Artikel 10: Bevoegdheden

  1. De colleges dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur.

  2. Alle bevoegdheden bij of krachtens enige wet van toepassing op de bedrijfsvoeringsorganisatie of zijn bestuursorganen komen toe aan het bestuur.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
03-07-2016 Gemeente Delft College van burgemeester en wethouders
03-07-2016 Gemeente Rijswijk College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges op het terrein van ondersteunende taken voor bedrijfsvoeringsprocessen, waaronder IT-diensten taken.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk
Datum van oprichting 03-07-2016
Telefoon 14 015 (gemeente Delft)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?