Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Midden-Delfland (Midden-Delfland)

Gemeente

Actief van 01-01-2004 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-07-2023 Op 08-07-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX SCHIPLUIDEN
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1
2636 ZG SCHIPLUIDEN

Contactgegevens

Telefoon (015) 380 41 11 (algemeen)
Internet http://www.middendelfland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@middendelfland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Midden-Delfland

Geografische informatie

Oppervlakte 50,0 km2
Aantal inwoners 19472
Inwoners per km2 389
Bevat plaatsen Den Hoorn ZH, Maasland, Schipluiden

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. A.P.J. van Hemmen (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R.H.G. Zwaard (CDA),
Dhr. R.H.P. Ringeling (ChristenUnie),
Dhr. R.E. Vieira (D66),
Dhr. E.N.H. Roeling (Mijn Partij),
Dhr. J.G. Jongsma (OGP),
Dhr. J. van der Eijk (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. M.A.I. Born
Locoburgemeester Dhr. F.A. Voskamp (CDA)
Raadsgriffier Dhr. A. de Vos
Raadslid Mw. D. Langeveld (CDA),
Dhr. P.W. van Rijs (CDA),
Mw. V. van 't Westeinde (CDA),
Dhr. R.H.G. Zwaard (CDA),
Dhr. R.H.P. Ringeling (ChristenUnie),
Dhr. P.W. Scholtens (D66),
Dhr. R.E. Vieira (D66),
Dhr. F.J. van Lier (Mijn Partij),
Dhr. E.N.H. Roeling (Mijn Partij),
Dhr. N.J. Ruiterman (Mijn Partij),
Dhr. J.P. van der Spek (Mijn Partij),
Dhr. J.G. Jongsma (OGP),
Dhr. N.C. Knaap (OGP),
Mw. S.A. Koppert (OGP),
Dhr. J. van der Eijk (VVD),
Dhr. A.J. Gebben (VVD),
Dhr. J.J.C. Moerman (VVD)
Wethouder Dhr. F.A. Voskamp (CDA),
Mw. M. Oderwald-Ruijsbroek (D66),
Mw. W. Renzen-van Leeuwen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Mijn Partij 4
CDA 4
OGP 3
VVD 3
D66 2
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1842
KVK-nummer 27370601

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?