Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Ministerie

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-05-2024 Op 06-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 22-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 333 44 44 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (3)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (5)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (3)

Algemene informatie

Afkorting SZW

Functies

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mw. ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA (CDA)
Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president mw. Drs. C.J. (Carola) Schouten (ChristenUnie)
Secretaris-generaal mw. drs. M. (Marieke) van Wallenburg
Plaatsvervangend secretaris-generaal mw. drs. K. (Krista) Kuipers
Directeur-generaal Werk dhr. drs. S. (Stan) Kaatee
Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie mw. drs. A. (Araya) Sumter
Inspecteur-generaal Nederlandse Arbeidsinspectie dhr. drs. R.G. (Rits) de Boer

Organisatiebeschrijving

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/organisatie

Identificatiecodes

KVK-nummer 27365117

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?