Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Wetterskip Fryslân

Waterschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-07-2023 Op 02-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon (058) 292 22 22 (algemeen)
Fax (058) 292 22 23
Internet https://www.wetterskipfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@wetterskipfryslan.nl (algemeen)

Functies

Dijkgraaf L.M.B.C. Kroon
Secretaris-directeur O. Bijlsma

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3)

Organisatiebeschrijving

Gebied: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Westerkwartier en Weststellingwerf.

Identificatiecodes

KVK-nummer 01174741

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?