Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Mook en Middelaar (Mook en Middelaar)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 6
6585 AP MOOK
Provincie Limburg
Postadres Postbus 200
6585 ZK MOOK
Telefoon (024) 696 91 11 (algemeen)
Internet http://www.mookenmiddelaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 18,84 km2
Aantal inwoners 7768
Inwoners per km2 412
Plaatsen binnen deze gemeente Middelaar, Molenhoek LB, Mook, Plasmolen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. W. Gradisen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. A.F. Herings (DGP),
H. Roozendaal (GroenLinks),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. W. Mariman
Locoburgermeester Dhr. G.J.M. Wienhoven (DGP)
Raadsgriffier Mw. mr. M.A.M. van Arensbergen
Raadslid F. Baars (DGP),
Dhr. A.F. Herings (DGP),
L.G. van der Linden (DGP),
Mw. J. Mulders (DGP),
W. Keulen (GroenLinks),
H. Roozendaal (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Broekmans (PvdA),
Dhr. F.N. Dillerop (PvdA),
E.P.M. Scheltinga (PvdA),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD),
Dhr. S.H. Brinkhoff (VVD),
D.J.W.A.H.M Brunschot (VVD),
Mw. S. de Vito-van den Bouwhuijsen (VVD)
Wethouder Dhr. G.J.M. Wienhoven (DGP),
Dhr. P.D. Baneke (GroenLinks),
Mw. drs. K. Peters (PvdA)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
DGP 4
VVD 4
PvdA 3
GroenLinks 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)