Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Mook en Middelaar (Mook en Middelaar)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-01-2023 Op 19-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 6
6585 AP MOOK
Limburg
Postadres Postbus 200
6585 ZK MOOK

Contactgegevens

Telefoon (024) 696 91 11 (algemeen)
Internet http://www.mookenmiddelaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Mook en Middelaar

Geografische informatie

Oppervlakte 18,84 km2
Aantal inwoners 7989
Inwoners per km2 424
Bevat plaatsen Middelaar, Molenhoek LB, Mook, Plasmolen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. W. Gradisen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. F. Baars (DGP),
Mw. H. Roozendaal (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Broekmans (PvdA),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. W. Mariman
Locoburgemeester Dhr. A.F. Herings (DGP)
Raadsgriffier Mw. mr. M.A.M. van Arensbergen
Raadslid Dhr. F. Baars (DGP),
Mw. Y. Janssen-Groesbeek Cremers (DGP),
L.G. van der Linden (DGP),
Mw. J. Mulders (DGP),
Mw. W. van Keulen (GroenLinks),
Mw. H. Roozendaal (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Broekmans (PvdA),
Mw. M. Pieks (PvdA),
Dhr. drs. E.P.M. Scheltinga (PvdA),
Mw. C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD),
Dhr. S.H. Brinkhoff (VVD),
Mw. D.J.W.A.H.M van Brunschot (VVD),
Mw. S. de Vito-van den Bouwhuijsen (VVD)
Wethouder Dhr. A.F. Herings (DGP),
Dhr. F.N. Dillerop (PvdA),
Dhr. H. Rodoe (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
DGP 4
VVD 4
PvdA 3
GroenLinks 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0944
KVK-nummer 09215819

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid