Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ermelo (Ermelo)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-04-2022 Op 22-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
3851 NT ERMELO
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 500
3850 AM ERMELO
Telefoon (0341) 56 73 21 (algemeen)
Internet http://www.ermelo.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ermelo.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 87,38 km2
Aantal inwoners 26793
Inwoners per km2 306
Plaatsen binnen deze gemeente Ermelo

Functies

Burgemeester Mw. drs. Th.A.J. Burmanje (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. J. Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. S. Hamstra (CDA),
L.A. Velden (SGP),
Mw. H. van der Weide-van 't Hof (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. A.M. Weststrate (SGP)
Locoburgermeester Dhr. A.L. Klappe (Progressief Ermelo)
Raadsgriffier M.E. Haveman-Schüssel
Raadslid Dhr. J.F. Dooijewaard (één-Ermelo),
Dhr. P.J. Garritsen (één-Ermelo),
Dhr. H. Luitjes (één-Ermelo),
Dhr. J. Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. A. Willemsen (CDA),
Mw. J.D. Terpstra (één-Ermelo),
Mw. A.P. Veenstra-Bakker (Progressief Ermelo),
Mw. A.J. Vrijhof (één-Ermelo),
Dhr. J.D.H. de Blauw (CDA),
Dhr. S. Hamstra (CDA),
Dhr. D. Tillema (ChristenUnie),
Dhr. N.K. de Boer (CDA),
Dhr. H.R. van Veen (ChristenUnie),
Mw. S. Ramasray (CDA),
E.J. Urbach (ChristenUnie),
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo),
Mw. E. Kars (Progressief Ermelo),
Dhr. P.W. Stam (SGP),
L.A. Velden (SGP),
Mw. M.B.C.M. van den Broek-van Rijswijk (VVD),
Mw. H. van der Weide-van 't Hof (VVD)
Wethouder Dhr. W. Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. A.L. Klappe (Progressief Ermelo),
Dhr. L.A. van der Velden (SGP),
Dhr. H. de Haan (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
één-Ermelo 5
Progressief Ermelo 3
ChristenUnie 3
VVD 2
SGP 2
BurgerBelangen Ermelo 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)