Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ermelo (Ermelo)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 23-09-2023 Op 23-09-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
3851 NT ERMELO
Gelderland
Postadres Postbus 500
3850 AM ERMELO

Contactgegevens

Telefoon (0341) 56 73 21 (algemeen)
Internet http://www.ermelo.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ermelo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ermelo

Geografische informatie

Oppervlakte 87,38 km2
Aantal inwoners 27496
Inwoners per km2 314
Bevat plaatsen Ermelo

Functies

Burgemeester Dhr. mr. P.J.T. van Daalen (ChristenUnie)
Fractievoorzitter Dhr. A. Willemsen (CDA),
Mw. E.J. Urbach (ChristenUnie),
Dhr. H. Luitjes (één-Ermelo),
Dhr. J. Wilhelm (HE22),
Mw. E. Kars (Progressief Ermelo),
Dhr. L.A. van der Velden (SGP),
Mw. H. van der Weide (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. A.M. Weststrate
Locoburgemeester Dhr. S. Hamstra (CDA)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. J.L. Vissers
Raadslid Dhr. N.K. de Boer (CDA),
Dhr. A.W. de Kort (CDA),
Dhr. C.H. Louwerse (CDA),
Mw. M. van Noort (CDA),
Dhr. A. Willemsen (CDA),
Dhr. W.A. den Broek (ChristenUnie),
Dhr. J. van der Deure (ChristenUnie),
Mw. E.J. Urbach (ChristenUnie),
Dhr. J.F. Dooijewaard (één-Ermelo),
Dhr. P.J. Garritsen (één-Ermelo),
Dhr. H. Luitjes (één-Ermelo),
Mw. J.D. Terpstra (één-Ermelo),
Mw. A.J. Vrijhof (één-Ermelo),
Dhr. J. Wilhelm (HE22),
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo),
Mw. E. Kars (Progressief Ermelo),
Dhr. L.K. Visser (Progressief Ermelo),
Dhr. P.W. Stam (SGP),
Dhr. L.A. van der Velden (SGP),
Dhr. G.J. Brouwer (VVD),
Mw. H. van der Weide (VVD)
Wethouder Dhr. S. Hamstra (CDA),
Dhr. H.R. van Veen (ChristenUnie),
Dhr. H.C. Weidema (één-Ermelo)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
één-Ermelo 5
Progressief Ermelo 3
ChristenUnie 3
VVD 2
SGP 2
HE22 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0233
KVK-nummer 08217014

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?