Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ermelo (Ermelo)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-05-2023 Op 09-05-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-05-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
3851 NT ERMELO
Gelderland
Postadres Postbus 500
3850 AM ERMELO

Contactgegevens

Telefoon (0341) 56 73 21 (algemeen)
Internet http://www.ermelo.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ermelo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ermelo

Geografische informatie

Oppervlakte 87,38 km2
Aantal inwoners 27496
Inwoners per km2 314
Bevat plaatsen Ermelo

Functies

Burgemeester Dhr. mr. P.J.T. van Daalen (ChristenUnie)
Fractievoorzitter Dhr. J. Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. A. Willemsen (CDA),
Mw. E.J. Urbach (ChristenUnie),
Dhr. H. Luitjes (één-Ermelo),
Mw. E. Kars (Progressief Ermelo),
Dhr. L.A. van der Velden (SGP),
Mw. M.B.C.M. van den Broek-van Rijswijk (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. A.M. Weststrate (SGP)
Locoburgemeester Dhr. S. Hamstra (CDA)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. J.L. Vissers
Raadslid Dhr. J. Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. J.D.H. de Blauw (CDA),
Dhr. N.K. de Boer (CDA),
Dhr. C.H. Louwerse (CDA),
Mw. S. Ramasray (CDA),
Dhr. A. Willemsen (CDA),
Dhr. W.A. den Broek (ChristenUnie),
Dhr. J. van der Deure (ChristenUnie),
Mw. E.J. Urbach (ChristenUnie),
Dhr. J.F. Dooijewaard (één-Ermelo),
Dhr. P.J. Garritsen (één-Ermelo),
Dhr. H. Luitjes (één-Ermelo),
Mw. J.D. Terpstra (één-Ermelo),
Mw. A.J. Vrijhof (één-Ermelo),
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo),
Mw. E. Kars (Progressief Ermelo),
Dhr. L.K. Visser (Progressief Ermelo),
Dhr. P.W. Stam (SGP),
Dhr. L.A. van der Velden (SGP),
Mw. M.B.C.M. van den Broek-van Rijswijk (VVD),
Mw. H. van der Weide (VVD)
Wethouder Dhr. S. Hamstra (CDA),
Dhr. H.R. van Veen (ChristenUnie),
Dhr. H.C. Weidema (één-Ermelo)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
één-Ermelo 5
Progressief Ermelo 3
ChristenUnie 3
VVD 2
SGP 2
BurgerBelangen Ermelo 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0233
KVK-nummer 08217014

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?