Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 13-01-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-09-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Barneveld
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld
Gelderland
Postadres Postbus 63
3770 AB Barneveld

Contactgegevens

Telefoon 14 0342 (gemeente Barneveld)
Internet https://www.barneveld.nl (gemeente Barneveld)
https://www.pwve.nl/uitvoeringsteam-uvt-meten-monitoren (uitvoeringsteam (UVT))
E-mail info@barneveld.nl (gemeente Barneveld)

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Barneveld

Bevoegdheden

Artikel 3. Centrumconstructie

  1. De centrumorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken zoals deze zijn genoemd in artikel 4 van deze regeling.

  2. In het kader van hetgeen is bepaald in het eerste lid verlenen de deelnemende gemeenten de centrumorganisatie mandaat.

  3. De centrumorganisatie aanvaardt de opdracht tot uitvoering van de in het eerste lid genoemde taken onder mandaat en richt daartoe een uitvoeringsteam (UVT) in binnen de eigen organisatie.

Deelnemende organisaties (19)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2021 Gemeente Amersfoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Barneveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Brummen College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Ede College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Ermelo College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Putten College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Renkum College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Renswoude College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Scherpenzeel College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Veenendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Woudenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Vallei en Veluwe Dagelijks bestuur

Doel

De deelnemende gemeenten en het waterschap werken door middel van deze centrumregeling aan de doelstellingen zoals verwoord onder lid 1 tot en met lid 3 en uitgangspunten zoals verwoord onder lid 4 tot en met lid 6:

  1. Het regulier aan gemeenten en waterschap verschaffen van op meet- en monitoringsgegevens gebaseerde informatie over en inzicht in hoe de gemeentelijke rioolstelsels, het systeem van de afvalwaterketen als geheel, het stedelijk oppervlaktewatersysteem en het grondwater functioneren.

  2. Het in opdracht van een deelnemende gemeente of van het waterschap op basis van de verzamelde data uitbrengen van advies met betrekking tot de afvalwaterketen, het stedelijk oppervlaktewatersysteem en het grondwater.

  3. Door de taken van gemeenten en waterschap te bundelen wordt de kwaliteit geborgd, wordt er bespaard op kosten en wordt de kwetsbaarheid bij de partners ten aanzien van de personele inzet verminderd. Ook wordt door deze aanpak de innovatie in de uitvoering van het beheer en onderhoud bevorderd.

  4. Deze centrumregeling is gericht op meten, monitoren en daaraan verbonden advisering zoals omschreven in artikel 4 ten behoeve van de deelnemende gemeenten en het waterschap.

  5. De samenwerking wordt zodanig ingericht dat zij garant staat voor continuïteit en duurzaamheid van de informatievoorziening met betrekking tot het functioneren van de gemeentelijke rioolstelsels, het systeem van de afvalwaterketen als geheel, het stedelijk oppervlaktewatersysteem en het grondwater.

  6. De deelnemende gemeenten en het waterschap behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede invulling van hun zorgplicht met betrekking tot de inzameling en afvoer van afvalwater, het transport en de verwerking van afvalwater, het stedelijk oppervlaktewaterbeheer en het grondwaterbeheer.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?