Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Amersfoort (Amersfoort)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 31-01-2024 Op 31-01-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 31-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
3811 LM AMERSFOORT
Utrecht
Postadres Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT

Contactgegevens

Telefoon 14 033 (algemeen)
Internet http://www.amersfoort.nl (algemeen)
E-mail info@amersfoort.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Amersfoort

Geografische informatie

Oppervlakte 63,86 km2
Aantal inwoners 160759
Inwoners per km2 2517
Bevat plaatsen Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen, Stoutenburg Noord

Functies

Burgemeester Dhr. drs. L.M.M. Bolsius (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. T.J. Van Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid),
Dhr. ir. M.W. Fousert (Amersfoort2014),
Mw. drs. N.P.C. Sanders (Beter Amersfoort),
Dhr. ing. J.J.W. van Wegen (Burger Partij Amersfoort),
Dhr. J.H.A.J.M. Schueren (CDA),
Dhr. ir. H.W.I. Bol (ChristenUnie),
Mw. M.J. Perdok (D66),
Dhr. T. Bülbül (DENK),
Dhr. B.L. Leeuwenkamp (GroenLinks),
Dhr. C.R. Van Barneveld (Partij voor de Dieren),
Dhr. R.A.P. Smulders (PvdA),
Dhr. H.W. Kruyt (SP),
Dhr. ir. M.B. Flikkema (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. N. Kamphorst
Locoburgemeester Mw. M. Paffen-Zeenni (CDA)
Raadsgriffier Mw. E. Lans
Raadslid Dhr. T.J. Van Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid),
Dhr. T.J.M. van der Eerden (Amersfoort2014),
Dhr. ir. M.W. Fousert (Amersfoort2014),
Mw. E.M.H. Koet-Minis (Amersfoort2014),
Mw. M. Varwijk (Amersfoort2014),
Mw. drs. N.P.C. Sanders (Beter Amersfoort),
Dhr. ing. J.J.W. van Wegen (Burger Partij Amersfoort),
Dhr. A.J.M. Engbers (CDA),
Mw. A.E.M. Noortman-Nieuwendijk (CDA),
Dhr. A.J.W. den Ouden (CDA),
Dhr. J.H.A.J.M. Schueren (CDA),
Dhr. J.A.D. de Smit (CDA),
Dhr. ir. H.W.I. Bol (ChristenUnie),
Dhr. G.M. Koning (ChristenUnie),
Mw. A.J. Mulder-van Manen (ChristenUnie),
Dhr. R. Polinder (ChristenUnie),
Dhr. ir. W.H. Dassen (D66),
Dhr. T.J.T. Hamersveld (D66),
Mw. K.J. Mik (D66),
Mw. L.M. Overmars (D66),
Mw. M.J. Perdok (D66),
Dhr. W.J. Van Schagen (D66),
Dhr. T. Bülbül (DENK),
Mw. I.N. Bromberg (GroenLinks),
Dhr. J. Bulthuis MSc (GroenLinks),
Dhr. Y. El Messaoudi (GroenLinks),
Mw. D.B. Hos (GroenLinks),
Dhr. B.L. Leeuwenkamp (GroenLinks),
Mw. F. Sixma (GroenLinks),
Dhr. C.R. Van Barneveld (Partij voor de Dieren),
Mw. N. Vreugdenhil (Partij voor de Dieren),
Mw. R. Issaoui (PvdA),
Dhr. R.A.P. Smulders (PvdA),
Dhr. H.W. Kruyt (SP),
Mw. J. van Zon (SP),
Dhr. ir. M.B. Flikkema (VVD),
Mw. J.E. Huurman (VVD),
Dhr. C.W. Kraanen (VVD),
Dhr. J.S. Lemain (VVD)
Wethouder Dhr. B. van Koningsveld (CDA),
Mw. M. Paffen-Zeenni (CDA),
Dhr. R.K. Dijksterhuis (ChristenUnie),
Dhr. T.L.W. Bijlholt (D66),
Dhr. drs. W.J. Stegeman (D66),
Mw. N. Aboyaakoub-Akkouh (GroenLinks),
Mw. ir. A.P.A.M. Janssen (GroenLinks),
Dhr. J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 6
D66 6
CDA 5
ChristenUnie 4
VVD 4
Amersfoort2014 4
PvdA 2
SP 2
Partij voor de Dieren 2
Burger Partij Amersfoort 1
Beter Amersfoort 1
DENK 1
Amersfoort voor Vrijheid 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0307
KVK-nummer 32160938

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?