Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 28-02-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 18-04-2024 Op 18-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 18-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Brinkweg 81
3764 AB Soest
Postadres Postbus 3250
3760 DG Soest

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Afvalverwijdering Utrecht
Archiefzorgdrager Afvalverwijdering Utrecht
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval

Bevoegdheden

Artikel 5 De bestuursorganen

  1. De bestuursorganen van het openbaar lichaam zijn:

    • het algemeen bestuur;

    • het dagelijks bestuur;

    • de voorzitter.

  2. Binnen het gebied zijn aan de organen van het lichaam in het kader van deze regeling opgedragen de verplichtingen en de bevoegdheden die zij binnen de grens van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen hebben.

Deelnemende organisaties (25)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-1984 Gemeente Amersfoort College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Lopik College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Nieuwegein College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Renswoude College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Utrecht College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Veenendaal College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Woerden College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Woudenberg College van burgemeester en wethouders
01-12-1984 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders
01-01-1989 Gemeente Oudewater College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente De Ronde Venen College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel in het belang van de deelnemers een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen en andere categorieën van afvalstoffen.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Afvalverwijdering Utrecht
Afkorting AVU
Datum van oprichting 01-12-1984
Telefoon (035) 603 23 03 (algemeen)
Fax (035) 603 55 44
Internet http://www.avu.nl (algemeen)
http://www.avu.nl/cms/?page_id=112 (contact)
E-mail info@avu.nl (algemeen)
Contactpagina http://www.avu.nl

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?