Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nieuwegein (Nieuwegein)

Gemeente

Actief van 01-07-1971 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-07-2024 Op 04-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsplein 1
3431 LZ NIEUWEGEIN
Utrecht
Postadres Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Contactgegevens

Telefoon 14 030 (algemeen)
Internet http://www.nieuwegein.nl (algemeen)
E-mail gemeente@nieuwegein.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Nieuwegein

Geografische informatie

Oppervlakte 32,05 km2
Aantal inwoners 65971
Inwoners per km2 2058
Bevat plaatsen Nieuwegein

Functies

Burgemeester Mw. M.J.T.G. van Beukering (D66)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Mw. E. Liebregts
Locoburgemeester Mw. W. Eggengoor (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Karens
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
GroenLinks 6
PvdA 4
VSP 4
CDA 3
D66 3
Lokale Vernieuwing 2
Stadspartij Nuwegein 1
ieders Belang 1
De Unie 1
Lokale Vernieuwing 1
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0356
KVK-nummer 30277029

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?