Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nieuwegein (Nieuwegein)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-07-1971 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsplein 1
3431 LZ NIEUWEGEIN
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN
Telefoon 14 030 (algemeen)
Internet http://www.nieuwegein.nl (algemeen)
E-mail gemeente@nieuwegein.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 32,05 km2
Aantal inwoners 62426
Inwoners per km2 1947
Plaatsen binnen deze gemeente Nieuwegein

Functies

Burgemeester Dhr. F.T.J.M. Backhuijs (VVD)
Fractievoorzitter H.J. Adriani-Wempe (CDA),
M.R. Voorthuijsen-de Boer (ChristenUnie),
Dhr. T.A.C. Verhoeve (D66),
Mw. H.M.G. Peters (Lokale Vernieuwing),
A.F. Derriks (De Unie),
Mw. A.M. Feenstra (GroenLinks),
Mw. J. Verbeek-Beverwijk (ieders Belang),
Dhr. V.F. van Esch (PvdA),
Mw. B.Z. Bakhtali (Stadspartij Nuwegein),
Dhr. G. Zondag (VSP),
Mw. K.M.K. Vizee (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. E. Liebregts
Locoburgermeester Mw. W. Eggengoor (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Karens
Raadslid Dhr. G. Horst (CDA),
H.J. Adriani-Wempe (CDA),
Dhr. T.A.C. Verhoeve (D66),
J. Kuiper (CDA),
Dhr. P. van de Siepkamp (GroenLinks),
Mw. A.M. Feenstra (GroenLinks),
M.R. Voorthuijsen-de Boer (ChristenUnie),
V.C.D. Lamur (D66),
Mw. H.M.G. Peters (Lokale Vernieuwing),
Dhr. E.F. Holtermann (PvdA),
J.A.G. Plomp-van Rheenen (D66),
Dhr. V.F. van Esch (PvdA),
A.F. Derriks (De Unie),
Mw. M. Spalburg (PvdA),
J. Doosje (GroenLinks),
Mw. B.Z. Bakhtali (Stadspartij Nuwegein),
Dhr. G. Zondag (VSP),
Dhr. J.A.N. Gadella (VVD),
M. Gathier (GroenLinks),
M. Keulen (GroenLinks),
Dhr. M.E. Diekstra (VVD),
Mw. J. Verbeek-Beverwijk (ieders Belang),
J. Vosseberg (GroenLinks),
Y. Jean (Lokale Vernieuwing),
V.H.J.M. Goulmy (Lokale Vernieuwing),
L. Assalmi (PvdA),
S.A. Feenstra (VSP),
A. Houwer (VSP),
R.A.J. Scholten (VSP),
W. Eggengoor (VVD),
J.F.C. Kupers (VVD),
A.M.P.M. Lugt (VVD),
Mw. K.M.K. Vizee (VVD)
Wethouder Dhr. J. Kuiper (CDA),
Mw. M. Schouten (GroenLinks),
Dhr. J.R.J. van Engelen (Lokale Vernieuwing),
Dhr. A.J. Adriani (PvdA),
Mw. W. Eggengoor (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
GroenLinks 6
PvdA 4
VSP 4
CDA 3
D66 3
Lokale Vernieuwing 2
Stadspartij Nuwegein 1
ieders Belang 1
De Unie 1
Lokale Vernieuwing 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)