Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Woudenberg (Woudenberg)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-07-2024 Op 05-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parklaan 1
3931 KK WOUDENBERG
Utrecht
Postadres Postbus 16
3930 EA WOUDENBERG

Contactgegevens

Telefoon (033) 286 91 00 (algemeen)
Internet http://www.woudenberg.nl (algemeen)
E-mail post-en-archief@woudenberg.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Woudenberg

Geografische informatie

Oppervlakte 36,72 km2
Aantal inwoners 14637
Inwoners per km2 398
Bevat plaatsen Woudenberg

Functies

Burgemeester Mw. M. Jansen-van Harten (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. D.C.G. Ruseler
Locoburgemeester Dhr. H.J. Molenaar (SGP)
Raadsgriffier Mw. S. Lenderink
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 4
GemeenteBelangen Woudenberg 4
CDA 2
ChristenUnie 2
PvdA-GroenLinks 2
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0351
KVK-nummer 50676725

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?