Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente IJsselstein (IJsselstein)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Overtoom 1
3401 BK IJSSELSTEIN UT
Utrecht
Postadres Postbus 26
3400 AA IJSSELSTEIN UT

Contactgegevens

Telefoon 14 030 (algemeen)
Internet http://www.ijsselstein.nl (algemeen)
E-mail info@ijsselstein.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting IJsselstein

Geografische informatie

Oppervlakte 21,62 km2
Aantal inwoners 33421
Inwoners per km2 1545
Bevat plaatsen IJsselstein

Functies

Burgemeester Dhr. mr. P.J.M. van Domburg (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. F.P. van Kippersluis (CDA),
Dhr. C.L. Boiten (ChristenUnie),
Dhr. J.J. Eijzenbach (D66),
Mw. S. de Bruijne (GroenLinks),
Dhr. R.C. Koehorst (LDIJ),
Mw. M. van Schalkwijk (PvdA),
Dhr. F.W. Hartelust (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. drs. W.M. van de Werken
Locoburgemeester Dhr. P.J. Bekker (LDIJ)
Raadsgriffier Dhr. A.J.O. van Kooij
Raadslid Mw. J. ten Haaf (CDA),
Dhr. C.H. Jong (CDA),
Dhr. F.P. van Kippersluis (CDA),
Dhr. C.L. Boiten (ChristenUnie),
Dhr. J.J. Eijzenbach (D66),
Dhr. J. Huizinga (D66),
Mw. S. de Bruijne (GroenLinks),
Mw. M.J.A. Mols (GroenLinks),
Dhr. B. Bekker (LDIJ),
Mw. H. Boterman (LDIJ),
Dhr. H.F. Bouw (LDIJ),
Dhr. J.P. van Ewijk (LDIJ),
Dhr. M. Foekema (LDIJ),
Dhr. R.C. Koehorst (LDIJ),
Mw. C.J. Koehorst-van Dijk (LDIJ),
Dhr. C.J.W. Meijer (LDIJ),
Dhr. M.A.J. Versteeg (LDIJ),
Dhr. P.F.X. Nieveen van Dijkum (PvdA),
Mw. M. van Schalkwijk (PvdA),
Dhr. F.W. Hartelust (VVD),
Dhr. L.T. Nagtegaal (VVD),
Dhr. B. van Rooijen (VVD),
Dhr. T.J.T. Zoethout (VVD)
Wethouder Dhr. E. Tas (CDA),
Dhr. P.J. Bekker (LDIJ),
Dhr. M.B. Foekema (LDIJ),
Mw. drs. E. Schell (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
LDIJ 9
VVD 4
CDA 3
GroenLinks 2
D66 2
PvdA 2
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0353
KVK-nummer 30279625

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?