Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Renswoude (Renswoude)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lijsterbeslaan 18
3927 AE RENSWOUDE
Utrecht
Postadres Postbus 8
3927 ZL RENSWOUDE

Contactgegevens

Telefoon (0318) 57 81 50 (algemeen)
Internet http://www.renswoude.nl (algemeen)
E-mail info@renswoude.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Renswoude

Geografische informatie

Oppervlakte 18,52 km2
Aantal inwoners 5753
Inwoners per km2 310
Bevat plaatsen Renswoude

Functies

Burgemeester Mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. S. Verkerk (CDA),
Dhr. J.B. Stutvoet (Dorpsbelang Renswoude),
Dhr. B. Bisschop (OP Renswoude),
Dhr. H. Don (SGP)
Gemeentesecretaris Dhr. E.J. Jansonius
Locoburgemeester Dhr. H.H. van der Schoor (SGP)
Raadsgriffier Dhr. M.H.T. Jansen
Raadslid Dhr. S. Verkerk (CDA),
Mw. C.M. Veldhuizen (ChristenUnie),
Dhr. Verdam (ChristenUnie),
Mw. K.J.M. Daalmeijer-Rensen (Dorpsbelang Renswoude),
Dhr. P. Robbertsen (Dorpsbelang Renswoude),
Dhr. J.B. Stutvoet (Dorpsbelang Renswoude),
Dhr. B. Bisschop (OP Renswoude),
Dhr. E.C. Blaauwendraat (OP Renswoude),
Dhr. H. Don (SGP),
Dhr. H. Hardeman (SGP),
Dhr. J. Heijboer (SGP)
Wethouder Dhr. C.E. Eskes (Dorpsbelang Renswoude),
Dhr. H.H. van der Schoor (SGP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 3
Dorpsbelang Renswoude 3
ChristenUnie 2
OP Renswoude 2
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0339
KVK-nummer 32163726

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?