Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Woerden (Woerden)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Blekerijlaan 14
3447 GR WOERDEN
Utrecht
Postadres Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Contactgegevens

Telefoon 14 0348 (algemeen)
Internet http://www.woerden.nl (algemeen)
E-mail gemeentehuis@woerden.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Woerden

Geografische informatie

Oppervlakte 92,89 km2
Aantal inwoners 53724
Inwoners per km2 578
Bevat plaatsen Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld

Functies

Burgemeester Dhr. V.J.H. Molkenboer (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. M.L.A. Hollemans (CDA),
Mw. D. van der Wind-Hoogeveen (ChristenUnie-SGP),
Mw. B.J.C.J. van Hoesel (D66),
Dhr. H.A. van Assem (Inwonersbelangen),
Mw. L.P.T van Leeuwen - van der Horst (LijstvanderDoes),
Mw. J.G. Franken (Progressief Woerden),
Mw. F. van Kooten (Splinter),
Dhr. C. Schouten (STERK Woerden),
Dhr. F.J.C. van Hout (VVD),
Dhr. R.C.L. Bakker (Woerden&Democratie)
Gemeentesecretaris Dhr. M. Brander
Locoburgemeester Dhr. A. Noorthoek (CDA)
Raadsgriffier Mw. drs. F.E.H.M. Backerra
Raadslid Dhr. R.P.A. van Aalst (CDA),
Dhr. J.W.P. Boere (CDA),
Dhr. M.L.A. Hollemans (CDA),
Mw. I. Paulet (CDA),
Mw. T. van Soest-Vernooij (CDA),
Mw. V.S.M. Streng (CDA),
Dhr. S. de Jonge (ChristenUnie-SGP),
Mw. J.C. Noorthoek (ChristenUnie-SGP),
Mw. D. van der Wind-Hoogeveen (ChristenUnie-SGP),
Dhr. G.J.D. Berendsen (D66),
Dhr. T.J. Boersma (D66),
Mw. B.J.C.J. van Hoesel (D66),
Dhr. H.A. van Assem (Inwonersbelangen),
Mw. J. de Mari (Inwonersbelangen),
Dhr. J. van Rensen (Inwonersbelangen),
Dhr. S. Droogh (LijstvanderDoes),
Dhr. C. van Iersel (LijstvanderDoes),
Mw. L.P.T van Leeuwen - van der Horst (LijstvanderDoes),
Mw. H. Verbeij (LijstvanderDoes),
Mw. M.R. Verheyen-von Bose (LijstvanderDoes),
Mw. L. Biber (Progressief Woerden),
Mw. M.B.Y. Boersma-Witsenburg (Progressief Woerden),
Mw. M. Doorewaard (Progressief Woerden),
Mw. J.G. Franken (Progressief Woerden),
Mw. F. van Kooten (Splinter),
Dhr. C. Schouten (STERK Woerden),
Dhr. F.J.D. Bos (VVD),
Dhr. F.J.C. van Hout (VVD),
Mw. S.A. Onrust (VVD),
Dhr. M. Arbaj (Woerden&Democratie),
Dhr. R.C.L. Bakker (Woerden&Democratie)
Wethouder Dhr. A. Noorthoek (CDA),
Dhr. J.J. Rozendaal (ChristenUnie-SGP),
Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (Onafhankelijk),
Dhr. J.J. Vierstra (Progressief Woerden)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
LijstvanderDoes 5
Progressief Woerden 4
D66 3
Inwonersbelangen 3
ChristenUnie-SGP 3
VVD 3
Woerden&Democratie 2
STERK Woerden 1
Splinter 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0632
KVK-nummer 50177214

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?