Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 28-03-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-07-2022 Op 14-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Dreef 5
3706 BR Zeist
Postadres Postbus 51
3700 AB Zeist

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Beleidsterreinen zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 38: Bevoegdheden algemeen bestuur

  1. Verordeningen met betrekking tot de regionale gezondheidsdienst worden door het algemeen bestuur vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door het algemeen bestuur krachtens de wet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter is toegekend.

  2. De overige bevoegdheden berusten bij het algemeen bestuur voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn toegekend.

  3. Het algemeen bestuur kan bij verordening beleidsregels vaststellen waarmee andere organen van de regionale gezondheidsdienst rekening houden bij de uitoefening van bij of krachtens de wet verleende bevoegdheden. Ten aanzien van de bekendmaking van deze verordening zijn de artikelen 139, 140 en 141 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

  4. Het algemeen bestuur kan, ten behoeve van de uitvoering van de wettelijk opgedragen in artikel 4 genoemde taken van de regionale gezondheidsdienst, tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen besluiten, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit daartoe wordt door het algemeen bestuur met gekwalificeerde meerderheid, bedoeld in artikel 17, tweede lid, genomen. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (26)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Amersfoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente De Ronde Venen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Lopik College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Nieuwegein College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Oudewater College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Renswoude College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Utrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Veenendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Woerden College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Woudenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders
28-03-2019 Gemeente Vijfheerenlanden College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen ter uitvoering van de taken bij of krachtens de Wet publieke gezondheid opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke gezondheid.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (030) 608 60 86 (algemeen)
Fax (030) 608 60 00
Internet https://www.ggdru.nl (algemeen)
https://ggdru.nl/over-de-ggd/contact/ (contactformulier)
E-mail info@ggdru.nl (algemeen)
Directiesecretariaat@ggdru.nl (Secretariaat)
Contactpagina https://ggdru.nl/over-de-ggd/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?