Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rhenen (Rhenen)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 09-07-2023 Op 09-07-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG RHENEN
Utrecht
Postadres Postbus 201
3910 AE RHENEN

Contactgegevens

Telefoon (0317) 68 16 81 (algemeen)
Internet http://www.rhenen.nl (algemeen)
E-mail info@rhenen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Rhenen

Geografische informatie

Oppervlakte 43 km2
Aantal inwoners 20329
Inwoners per km2 472
Bevat plaatsen Elst UT, Rhenen

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J.A. van der Pas (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. B. Hartholt (CDA),
Dhr. B.E. Oosterhoff (ChristenUnie),
Mw. C.S.J. Folmer (D66),
Mw. G.R. Geerts (Progressief Rhenen/GroenLinks),
Dhr. E.A. Brouwer (PvdA),
Mw. G. Wiesenekker (Rhenens Belang),
Dhr. L. van der Tang (SGP),
Dhr. L. Schenk (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P. Bonthuis
Locoburgemeester Dhr. G.J. van Laar (SGP)
Raadsgriffier Mw. K. Koopman
Raadslid Dhr. B. Hartholt (CDA),
Dhr. B.E. Oosterhoff (ChristenUnie),
Mw. C.S.J. Folmer (D66),
Mw. B. Jansen (D66),
Dhr. J.H. Agricola (Progressief Rhenen/GroenLinks),
Mw. G.R. Geerts (Progressief Rhenen/GroenLinks),
Dhr. J. Hermsen (Progressief Rhenen/GroenLinks),
Dhr. E.A. Brouwer (PvdA),
Dhr. W.J.M. Oorschot (Rhenens Belang),
Dhr. H. Pabst-van't Slot (Rhenens Belang),
Mw. G. Wiesenekker (Rhenens Belang),
Dhr. J. Bosch (SGP),
Dhr. G. Hovestad (SGP),
Dhr. G.J. van Leeuwen (SGP),
Dhr. M.G. Mulder (SGP),
Dhr. L. van der Tang (SGP),
Mw. I.S.A. Kiewiet (VVD),
Dhr. R. Salari (VVD),
Dhr. L. Schenk (VVD)
Wethouder Dhr. B.J.N. Fintelman (CDA),
Dhr. drs. J.G. Boerkamp (D66),
Dhr. D. Poortinga (Rhenens Belang),
Dhr. G.J. van Laar (SGP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 5
Progressief Rhenen/GroenLinks 3
Rhenens Belang 3
VVD 3
D66 2
PvdA 1
ChristenUnie 1
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0340
KVK-nummer 30283218

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?