Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ermelo (Ermelo)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 11-08-2022 Op 11-08-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
3851 NT ERMELO
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 500
3850 AM ERMELO
Telefoon (0341) 56 73 21 (algemeen)
Internet http://www.ermelo.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ermelo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ermelo

Geografische informatie

Oppervlakte 87,38 km2
Aantal inwoners 27258
Inwoners per km2 311
Bevat plaatsen Ermelo

Functies

Burgemeester Mw. drs. Th.A.J. Burmanje (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. J. Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. A. Willemsen (CDA),
Mw. E.J. Urbach (ChristenUnie),
Dhr. H. Luitjes (één-Ermelo),
Mw. E. Kars (Progressief Ermelo),
Dhr. L.A. van der Velden (SGP),
Mw. H. van der Weide-van 't Hof (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. A.M. Weststrate (SGP)
Locoburgemeester Dhr. S. Hamstra (CDA)
Raadsgriffier M.E. Haveman-Schüssel
Raadslid Dhr. J. Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo),
Dhr. J.F. Dooijewaard (één-Ermelo),
Dhr. C.H. Louwerse (CDA),
Dhr. A. Willemsen (CDA),
Dhr. J. van der Deure (ChristenUnie),
Dhr. J.D.H. de Blauw (CDA),
Dhr. D. Tillema (ChristenUnie),
Dhr. N.K. de Boer (CDA),
Mw. S. Ramasray (CDA),
Mw. E.J. Urbach (ChristenUnie),
Dhr. P.J. Garritsen (één-Ermelo),
Dhr. H. Luitjes (één-Ermelo),
Mw. J.D. Terpstra (één-Ermelo),
Mw. A.J. Vrijhof (één-Ermelo),
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo),
Mw. E. Kars (Progressief Ermelo),
Mw. A.P. Veenstra-Bakker (Progressief Ermelo),
Dhr. P.W. Stam (SGP),
Dhr. L.A. van der Velden (SGP),
Mw. M.B.C.M. van den Broek-van Rijswijk (VVD),
Mw. H. van der Weide-van 't Hof (VVD)
Wethouder Dhr. S. Hamstra (CDA),
Dhr. H.R. van Veen (ChristenUnie),
Dhr. H.C. Weidema (één-Ermelo)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
één-Ermelo 5
Progressief Ermelo 3
ChristenUnie 3
VVD 2
SGP 2
BurgerBelangen Ermelo 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0233
KVK-nummer 08217014

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid