Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Scherpenzeel (Scherpenzeel)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsweg 389a
3925 CC SCHERPENZEEL GLD
Gelderland
Postadres Postbus 100
3925 ZJ SCHERPENZEEL GLD

Contactgegevens

Telefoon (033) 277 23 24 (algemeen)
Internet http://www.scherpenzeel.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@scherpenzeel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Scherpenzeel

Geografische informatie

Oppervlakte 13,85 km2
Aantal inwoners 10343
Inwoners per km2 746
Bevat plaatsen Scherpenzeel GLD

Functies

Burgemeester
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. drs. R. 't Hoen
Locoburgemeester Dhr. H. Vlastuin (GemeenteBelangen Scherpenzeel)
Raadsgriffier Mw. B.S. van Ginkel-Schuur
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
GemeenteBelangen Scherpenzeel 4
SGP 4
CDA 3
VVD 2
Fractie Van Dijk 1
PRO Scherpenzeel 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0279
KVK-nummer 32168248

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?