Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heemskerk (Heemskerk)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-08-2022 Op 12-08-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Maerten v Heemskerckpln 1
1964 EZ HEEMSKERK
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1
1960 AA HEEMSKERK
Telefoon 14 0251 (algemeen)
Internet http://www.heemskerk.nl (algemeen)
E-mail post@heemskerk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Heemskerk

Geografische informatie

Oppervlakte 31,88 km2
Aantal inwoners 39189
Inwoners per km2 1229
Bevat plaatsen Heemskerk

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. drs. K.S. Heldoorn (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J.H.J. van Nimwegen (CDA),
Dhr. M. Wouters (D66),
Dhr. R. Vlieland (GroenLinks),
Mw. E.A. Lamers-Kuijper (Heemskerk Lokaal),
Mw. C.A.J. Jansen-Karsten (Liberaal Heemskerk),
Dhr. E. Hes (PvdA),
Dhr. J.G. Bakker (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J.S.W. Ozenga (PvdA)
Locoburgemeester Dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal)
Raadsgriffier Mw. J.W.J. Vrolijk-Gevaert
Raadslid Dhr. J.H.J. van Nimwegen (CDA),
Dhr. R. Núñez Queija (CDA),
Dhr. M. Wouters (D66),
Dhr. J.J. van Vliet (D66),
Mw. W.M. van de Kuilen (D66),
Dhr. C.J.I. Burger (GroenLinks),
Dhr. F.E.A. Koster (Heemskerk Lokaal),
Dhr. B. Schillemans (GroenLinks),
Dhr. T. Breedjik (Heemskerk Lokaal),
Dhr. R. Vlieland (GroenLinks),
Dhr. J.J. van Hout (Heemskerk Lokaal),
Mw. E.C.W. Brantjes (Heemskerk Lokaal),
Mw. J.C. de Kleijn (Heemskerk Lokaal),
Dhr. J.J.M. van Diepen (Heemskerk Lokaal),
Mw. E.A. Lamers-Kuijper (Heemskerk Lokaal),
Dhr. T.C. Nijboer (Heemskerk Lokaal),
Dhr. A.W.A. Schoorl (Heemskerk Lokaal),
Dhr. H. Yilmaz (Heemskerk Lokaal),
Mw. C.A.J. Jansen-Karsten (Liberaal Heemskerk),
Dhr. K. Rozemeijer (Liberaal Heemskerk),
Dhr. J. Drijfhout (PvdA),
Dhr. E. Hes (PvdA),
Dhr. J.G. Bakker (VVD),
Dhr. G. Berghuis (VVD),
Mw. P.J.A. Perré-Meijer (VVD)
Wethouder Dhr. P.B. Burgering (D66),
Mw. A. Zalinyan (GroenLinks),
Dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal),
Dhr. G.A. Suanet (Onafhankelijk)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Heemskerk Lokaal 10
GroenLinks 3
VVD 3
D66 3
PvdA 2
CDA 2
Liberaal Heemskerk 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0396
KVK-nummer 34368749

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid