Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

RUD Zuid-Limburg (RUD)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-2013 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-04-2024 Op 15-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Postadres Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Contactgegevens

Telefoon (043) 389 73 30 (algemeen)
Fax (043) 389 78 11
Internet http://www.rudzuidlimburg.nl (algemeen)
E-mail info@rudzl.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Afkorting RUD
Datum van oprichting 01-01-2013

Organisatiebeschrijving

De RUD Zuid-Limburg is een omgevingsdienst die zich richt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij controleren bedrijven op de naleving van voorschriften, onder ander genoemd in de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Meer informatie

https://www.rudzuidlimburg.nl/organisatie

Identificatiecodes

Organisatiecode so0788
KVK-nummer 56942281

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?