Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zwartewaterland (Zwartewaterland)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-05-2022 Op 17-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2001 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Telvorenstraat 2
8061 CB HASSELT
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 23
8060 AA HASSELT
Telefoon (038) 385 30 00 (algemeen)
Internet http://www.zwartewaterland.nl (algemeen)
E-mail info@zwartewaterland.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 87,91 km2
Aantal inwoners 22468
Inwoners per km2 255
Plaatsen binnen deze gemeente Genemuiden, Hasselt, Mastenbroek, Zwartsluis

Functies

Burgemeester Dhr. ing. E.J. Bilder (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Dhr. R.D. van Zandwijk (CDA),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. ing. D.J. Hoekman (PvdA),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. D.S. Ruddijs (PvdA)
Raadsgriffier Mw. ing. H.W. Schotanus-Schutte
Raadslid Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Mw. ing. H. Fijn-Bulten (BGZ),
S. Hartman (BGZ),
L.M. Veen (BGZ),
T.K. Kerssies (CDA),
Dhr. R.D. van Zandwijk (CDA),
A. Kijk in de Vergte-Floor (ChristenUnie),
Dhr. C.J.M. Ooms (ChristenUnie),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. J. de Velde (ChristenUnie),
Dhr. K.J. Eenkhoorn (PvdA),
Dhr. ing. D.J. Hoekman (PvdA),
Dhr. A. Beens (SGP),
Dhr. W.T. Bisschop (SGP),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. K. Kolk (SGP),
B. van Marle (SGP),
N. Veerman (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Wethouder Dhr. J. van der Poel (ChristenUnie),
Dhr. mr. H. Rietman (PvdA),
Dhr. M. Slingerland (SGP)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 6
ChristenUnie 4
BGZ 4
PvdA 2
CDA 2
VVD 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)