Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Dhr. F. van der Ploeg

Adresgegevens

Bezoekadres Hynsteblom 4
9104 BR DAMWALD
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 22
9104 ZG DAMWALD
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.dantumadiel.frl (algemeen)
E-mail info@dantumadiel.frl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Fractievoorzitter
Organisatie Gemeente Dantumadiel
Partij
FNP