Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dantumadiel (Dantumadiel)

Gemeente

Actief van 01-01-2009 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-11-2023 Op 29-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hynsteblom 4
9104 BR DAMWALD
Fryslân
Postadres Postbus 22
9104 ZG DAMWALD

Contactgegevens

Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.dantumadiel.frl (algemeen)
E-mail info@dantumadiel.frl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Dantumadiel

Geografische informatie

Oppervlakte 87,49 km2
Aantal inwoners 19194
Inwoners per km2 219
Bevat plaatsen Broeksterwald, Damwald, De Falom, De Westereen, Driezum, Feanwalden, Readtsjerk, Rinsumageast, Sibrandahus, Walterswald

Functies

Burgemeester Dhr. N.L. Agricola (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. J. Jager (BVNL),
Dhr. H. Visser (CDA),
Mw. T Smit- de Vries (ChristenUnie),
Dhr. F. van der Ploeg (FNP),
Mw. T.E.J. Kooistra-Roorda (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Dhr. H. Kooistra (SGP),
Mw. H. Zwart (Sociaal Links)
Gemeentesecretaris Dhr. R.G. Dijksterhuis
Locoburgemeester Dhr. G. Wiersma (ChristenUnie)
Raadsgriffier Mw. M. Jonker
Raadslid Dhr. J. Jager (BVNL),
Dhr. S. Hilverda (CDA),
Dhr. K.M. Houtstra (CDA),
Dhr. H. Visser (CDA),
Dhr. S. Wijbenga (CDA),
Dhr. J.T. Feddema (ChristenUnie),
Mw. T Smit- de Vries (ChristenUnie),
Mw. A. van der Weij-Kooistra (ChristenUnie),
Dhr. F. van der Ploeg (FNP),
Dhr. J.J. Postma (FNP),
Mw. G.E. de Boer-Hilarides (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Mw. T.E.J. Kooistra-Roorda (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Dhr. T. van Wieren (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Dhr. H. Kooistra (SGP),
Dhr. A Sikma (Sociaal Links),
Dhr. J. Wijbenga (Sociaal Links),
Mw. H. Zwart (Sociaal Links)
Wethouder Dhr. G. Wiersma (ChristenUnie),
Dhr. K. Wielstra (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Dhr. R Kempenaar (Sociaal Links)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 4
ChristenUnie 3
Gemeentebelangen Dantumadiel 3
Sociaal Links 3
FNP 2
BVNL 1
SGP 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1891
KVK-nummer 50820753

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?