Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 18-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 13-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Postadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Archiefzorgdrager hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Beleidsterreinen natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Het voorzien van gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet. Het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere openbare lichamen en particulieren. Het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 11 Monumentenwet.

Deelnemende organisaties (17)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1983 Gemeente Achtkarspelen
01-01-1983 Gemeente Ameland
01-01-1983 Gemeente Dantumadiel
01-01-1983 Gemeente De Fryske Marren
01-01-1983 Gemeente Harlingen
01-01-1983 Gemeente Heerenveen
01-01-1983 Gemeente Leeuwarden
01-01-1983 Gemeente Ooststellingwerf
01-01-1983 Gemeente Opsterland
01-01-1983 Gemeente Schiermonnikoog
01-01-1983 Gemeente Smallingerland
01-01-1983 Gemeente Súdwest-Fryslân
01-01-1983 Gemeente Terschelling
01-01-1983 Gemeente Vlieland
01-01-1983 Gemeente Weststellingwerf
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân

Doel

Deze regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân.

Grondslagen (12)

Instellingsbesluiten (8)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Afkorting hûs en hiem
Datum van oprichting 01-01-1983
Telefoon (058) 233 79 30 (algemeen)
Internet https://www.husenhiem.nl (algemeen)
E-mail husenhiem@husenhiem.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?