Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Achtkarspelen (Achtkarspelen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 Op 12-09-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsstraat 18
9285 NH BUITENPOST
Fryslân
Postadres Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST
Bezoekadres Woo-contactpersoon Stationsstraat 18
9285 NH BUITENPOST
Fryslân

Contactgegevens

Telefoon 14 0511 (algemeen)
Internet http://www.achtkarspelen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@achtkarspelen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Achtkarspelen

Geografische informatie

Oppervlakte 103,98 km2
Aantal inwoners 28149
Inwoners per km2 270
Bevat plaatsen Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Stroobos, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel, Twijzelerheide

Functies

Burgemeester Dhr. O.F. Brouwer (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Mw. T. Kuipers-Jorna (CDA),
Mw. D.A van der Vaart-Kralt (ChristenUnie),
Dhr. IJ. van Kammen (FNP),
Dhr. A.G. van Dijk (Forum voor Democratie),
Mw. D. Terpstra-Kerkhof (GBA),
Mw. T.I. Veenstra (GroenLinks),
Dhr. J.W.F. Graansma (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. H.K. Speulman (PvdA)
Gemeentesecretaris Dhr. M.P. de Jong
Locoburgemeester Dhr. J. Spoelstra (CDA)
Raadsgriffier Dhr. G.J. Andringa
Raadslid Mw. T. Kuipers-Jorna (CDA),
Mw. S. van der Ploeg (CDA),
Dhr. R.P. Schootstra (CDA),
Dhr. G. Terpstra (CDA),
Mw. D. Vriesema (CDA),
Dhr. J.J. Zwaagstra (CDA),
Mw. D.A van der Vaart-Kralt (ChristenUnie),
Mw. A. Vellema-Plazier (ChristenUnie),
Dhr. K.S. van der Wal (ChristenUnie),
Dhr. IJ. van Kammen (FNP),
Dhr. S.D. van der Meer (FNP),
Mw. W. Poelman (FNP),
Dhr. W.B. Veenstra (FNP),
Dhr. A.G. van Dijk (Forum voor Democratie),
Dhr. J. Hooghiemstra (GBA),
Mw. D. Terpstra-Kerkhof (GBA),
Mw. T.I. Veenstra (GroenLinks),
Dhr. E.J. de Vries (Onafhankelijk),
Dhr. J.W.F. Graansma (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. H.K. Speulman (PvdA),
Dhr. O. Veenstra (PvdA)
Wethouder Dhr. J. Spoelstra (CDA),
Mw. L. van der Tuin-Kuipers (CDA),
Dhr. T.O. Brinkman (FNP),
Dhr. S.W. Vegelin (GBA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
FNP 4
ChristenUnie 3
GBA 2
PvdA 2
GroenLinks 1
Onafhankelijk 1
Partij voor de Vrijheid 1
Forum voor Democratie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0059
KVK-nummer 01176356

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?