Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-12-2022 Op 20-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum
Postadres Postbus 3
9250 AA Burgum

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkmaatschappij 8KTD
Archiefzorgdrager Werkmaatschappij 8KTD

Bevoegdheden

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers bepalen in afzonderlijke delegatie-, mandaat- en volmachtbesluiten, welke bevoegdheden die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling bedoelde taken, overgedragen respectievelijk toegekend dienen te worden aan de overeenkomstige bestuursorganen, de Directie en de leidinggevenden.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Achtkarspelen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Tytsjerksteradiel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de regeling wordt getroffen, is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door het Openbaar Lichaam van de door de deelnemers opgedragen taken, zoals vastgelegd in de vastgestelde en vast te stellen verordeningen, regelingen, beleid en overige besluiten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkmaatschappij 8KTD
Afkorting WM8KTD
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon 14 0511 (algemeen)
E-mail info@t-diel.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?