Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tytsjerksteradiel (Tytsjerksteradiel)

Gemeente

Actief van 01-01-1989 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-03-2024 Op 17-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisweg 7
9251 GH BURGUM
Fryslân
Postadres Postbus 3
9250 AA BURGUM

Contactgegevens

Telefoon 14 0511 (algemeen)
Internet http://www.t-diel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@t-diel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Tytsjerksteradiel

Geografische informatie

Oppervlakte 161,42 km2
Aantal inwoners 32595
Inwoners per km2 201
Bevat plaatsen Aldtsjerk, Burgum, Earnewald, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Munein, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwald, Tytsjerk, Wyns

Functies

Burgemeester Dhr. drs. L.J. Gebben (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J. Looijenga (BVNL),
Dhr. A. Kramer (CDA),
Dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie),
Dhr. E.F.H. Duursma (D66),
Dhr. F. de Haan (FNP),
Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA/GroenLinks),
Mw. D. Wagenaar (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J. Krul
Locoburgemeester Mw. T. Willemsma (FNP)
Raadsgriffier Mw. A. Dam
Raadslid Mw. J. Giesing (BVNL),
Dhr. J. Looijenga (BVNL),
Dhr. B. de Vries (BVNL),
Dhr. F.H.B. Haenen (CDA),
Dhr. A. Kramer (CDA),
Dhr. G.E. van der Meijden (CDA),
Mw. R.R. Snijder-Wassenaar (CDA),
Mw. M. Wieringa (CDA),
Dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie),
Dhr. IJ. van Kammen (ChristenUnie),
Dhr. E.F.H. Duursma (D66),
Dhr. F. de Haan (FNP),
Mw. T.R. Krijgsman-Sikkema (FNP),
Dhr. A. Nijboer (FNP),
Mw. W.E. Soepboer (FNP),
Dhr. J.P. van der Velde (FNP),
Mw. A.B. Agema (PvdA/GroenLinks),
Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA/GroenLinks),
Mw. S. Kleinhuis-Krol (PvdA/GroenLinks),
Dhr. M.R. Klont (PvdA/GroenLinks),
Mw. C.Y. van der Linden (PvdA/GroenLinks),
Dhr. S. Hoekstra (VVD),
Mw. D. Wagenaar (VVD)
Wethouder Mw. C.M. de Pee (CDA),
Mw. T. Willemsma (FNP),
Mw. B. van Zandbergen (PvdA/GroenLinks)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
FNP 5
PvdA/GroenLinks 5
BVNL 3
ChristenUnie 2
VVD 2
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0737
KVK-nummer 01169679

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?