Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente De Fryske Marren (De Fryske Marren)

Gemeente

Actief van 01-07-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Herema State 1
8501 AA JOURE
Fryslân
Postadres Postbus 101
8500 AC JOURE

Contactgegevens

Telefoon 14 0514 (algemeen)
Internet http://www.defryskemarren.nl (algemeen)
E-mail info@defryskemarren.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting De Fryske Marren

Geografische informatie

Oppervlakte 216,92 km2
Aantal inwoners 51929
Inwoners per km2 239
Bevat plaatsen Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten FR, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega de FRyske Marren, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum FR, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel

Functies

Burgemeester Dhr. F. Veenstra (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. G. ten Boom (Burgerpartij DFM),
Dhr. J. van Zanden (CDA),
Dhr. S. Holtrop (ChristenUnie),
Dhr. H.W. Koops (D66),
Mw. G.H. de Vries-Suierveld (FNP),
Dhr. A. Krijgsman (Forum voor Democratie),
Mw. S.D. van der Meer (GroenLinks-PvdA),
Mw. G. Holtrop-Hoekstra (Kleurrijk Fryske Marren),
Dhr. R. Visser (NCPN),
Dhr. I. de Wolff (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. D. Cazemier
Locoburgemeester Dhr. C. van Hes (FNP)
Raadsgriffier Mw. H. van Dijk-Beekman
Raadslid Dhr. G. ten Boom (Burgerpartij DFM),
Mw. R.N. IJntema-Salverda (Burgerpartij DFM),
Dhr. A. van Keimpema (Burgerpartij DFM),
Dhr. C. Flapper (CDA),
Mw. G. Homma-Visser (CDA),
Dhr. T. N. Nota (CDA),
Dhr. R. Roelevink (CDA),
Dhr. B.J. de Wolff (CDA),
Dhr. J. van Zanden (CDA),
Dhr. S. Holtrop (ChristenUnie),
Dhr. H.W. Koops (D66),
Dhr. W. Hoekstra (FNP),
Dhr. J. Meester (FNP),
Mw. J. Piersma (FNP),
Dhr. J.W. Quartel (FNP),
Dhr. J.K. Volbeda (FNP),
Mw. G.H. de Vries-Suierveld (FNP),
Dhr. W.J. Wouda (FNP),
Dhr. A. Krijgsman (Forum voor Democratie),
Dhr. T.A.M. van Bruggen (GroenLinks-PvdA),
Dhr. J. Dijkstra (GroenLinks-PvdA),
Mw. S.D. van der Meer (GroenLinks-PvdA),
Mw. A.A. Merkuur (GroenLinks-PvdA),
Mw. I. Swart-Jorna (GroenLinks-PvdA),
Mw. G. Holtrop-Hoekstra (Kleurrijk Fryske Marren),
Dhr. T.J. Maat (Kleurrijk Fryske Marren),
Mw. J.F. van der Werf-Vaatstra (Kleurrijk Fryske Marren),
Dhr. R. Visser (NCPN),
Dhr. J.H. Boerland (VVD),
Dhr. M.P. Miedema (VVD),
Dhr. I. de Wolff (VVD)
Wethouder Mw. L. Boelsma (CDA),
Mw. B. Gardeniers (CDA),
Dhr. C. van Hes (FNP),
Dhr. R.M. van Iddekinge (FNP),
Mw. I. Groeneveld (GroenLinks),
Mw. J.G. Tabak (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 7
CDA 6
GroenLinks-PvdA 5
VVD 3
Kleurrijk Fryske Marren 3
Burgerpartij DFM 3
D66 1
Forum voor Democratie 1
NCPN 1
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1940
KVK-nummer 59603925

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?