Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Opsterland (Opsterland)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-09-2023 Op 27-09-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 82
9244 CR BEETSTERZWAAG
Fryslân
Postadres Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Contactgegevens

Telefoon (0512) 38 62 22 (algemeen)
Internet http://www.opsterland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@opsterland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Opsterland

Geografische informatie

Oppervlakte 227,68 km2
Aantal inwoners 30054
Inwoners per km2 132
Bevat plaatsen Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslan, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude

Functies

Burgemeester Dhr. A. Bouwman (ChristenUnie)
Fractievoorzitter Dhr. B. van der Meer (CDA),
Dhr. O. van der Veen (ChristenUnie),
Dhr. S. A. De Wagt (D66),
Dhr. H. de Jong (FNP),
Dhr. J.A. Nicolai (GroenLinks),
Dhr. J. van Dalen (Opsterlands Belang),
Mw. S.J. Brouwer (PvdA),
Mw. W.A. Geertsma (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. S. van 't Hooge
Raadsgriffier Mw. L. Meijer
Raadslid Dhr. K. J. Dijk (CDA),
Dhr. B. van der Meer (CDA),
Dhr. M. de Vries (CDA),
Mw. E. Mulder (ChristenUnie),
Dhr. O. van der Veen (ChristenUnie),
Dhr. S. A. De Wagt (D66),
Mw. M. Bergsma (FNP),
Dhr. H. Hofstee (FNP),
Dhr. H. de Jong (FNP),
Dhr. J.A. Nicolai (GroenLinks),
Dhr. J.J. Sieswerda (GroenLinks),
Dhr. D. Boekema (Opsterlands Belang),
Dhr. J. van Dalen (Opsterlands Belang),
Dhr. J.J. de Jong (Opsterlands Belang),
Dhr. H. de Jong (Opsterlands Belang),
Mw. A. Oosterwoud (Opsterlands Belang),
Mw. S.J. Brouwer (PvdA),
Dhr. R. Postma (PvdA),
Mw. A. Wiersma (PvdA),
Mw. W.A. Geertsma (VVD),
Dhr. H. de Vries (VVD)
Wethouder Dhr. R. Jonkman (ChristenUnie),
Dhr. D. Durksz (FNP),
Dhr. M. van Opzeeland (Opsterlands Belang),
Dhr. L. de Vries (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Opsterlands Belang 5
FNP 3
PvdA 3
CDA 3
GroenLinks 2
VVD 2
ChristenUnie 2
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0086
KVK-nummer 01175380

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?