Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-10-2013 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-08-2020 Op 04-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bedrijvenpark A7
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
Postadres Bedrijvenpark A7
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
Fryslân

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten

Bevoegdheden

a. Bieden van en overlegplatform tussen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling voor het maken van afspraken over de ontwikkeling en afstemming van het economisch beleid in het algemeen en dat omtrent de in het werkingsgebied liggende bedrijfsterrein in het bijzonder;

b. Ontwikkelen en realiseren van het bedrijvenpark Drachten;

c. Exploitatie van de gronden van het bedrijvenpark Drachten waaronder de grondaankoop en uitgifte;

d. Binnen het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling behandelen van en beslissen op aanvragen voor bedrijfshuisvesting op het bedrijvenpark Drachten.

  1. Aan het bestuur van de Exploitatiemaatschappij worden ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde taken met het aangaan van deze regeling door de raden en colleges zodanige bevoegdheden van bestuur overgedragen als aan hen toekomen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
26-08-1992 Gemeente Opsterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
26-08-1992 Gemeente Smallingerland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Uitoefenen van taken en bevoegdheden m.b.t. de ontwikkeling en exploitatie van het bedrijvenpark Drachten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
Datum van oprichting 26-08-1992
Telefoon (0512) 58 12 34 (algemeen)
Internet https://www.bedrijvenparka7.nl (algemeen)
E-mail info@bedrijvenparkA7.nl (algemeen)
ez@smallingerland.nl (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?