Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Smallingerland (Smallingerland)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-08-2023 Op 05-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gauke Boelensstraat 2
9203 RM DRACHTEN
Fryslân
Postadres Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN

Contactgegevens

Telefoon (0512) 58 12 34 (algemeen)
Internet http://www.smallingerland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@smallingerland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Smallingerland

Geografische informatie

Oppervlakte 126,14 km2
Aantal inwoners 56098
Inwoners per km2 444
Bevat plaatsen Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Goengahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega Gem Smallingerlnd, Rottevalle, Smalle Ee

Functies

Burgemeester Dhr. J. Rijpstra (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. T. van der Meer (CDA),
Dhr. S. Roelofs (ChristenUnie),
Dhr. R.F. Postma (D66),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Mw. B.D. Mulder (Sociaal Lokaal Smallingerland),
Dhr. J. Al Sari (SP),
Dhr. M. Molhoek (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. S. van der Berg
Locoburgemeester Dhr. mr. R Hartogh Heys van de Lier (CDA)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.J. Fokkema
Raadslid Dhr. D. Hiemstra (CDA),
Dhr. N.R. Jacobi (CDA),
Dhr. T. van der Meer (CDA),
Dhr. E. van der Velde (CDA),
Mw. M. de Voor-Veenstra (CDA),
Dhr. W. Cnossen (ChristenUnie),
Mw. C. Ponne (ChristenUnie),
Dhr. S. Roelofs (ChristenUnie),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. O. van der Wijk (ChristenUnie),
Mw. J.E. Klasema-Meister (D66),
Dhr. R.F. Postma (D66),
Dhr. J.M. Bolt (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. de Jong (Eerste Lokale Partij),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Dhr. P. Lesterhuis (GroenLinks),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Mw. Z.W.A. Al-Daraaj (PvdA),
Dhr. M. Noordhoff (PvdA),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. D.J.C. Bekius (Smallingerlands Belang),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Mw. J. Mast-Nikkels (Smallingerlands Belang),
Mw. B.D. Mulder (Sociaal Lokaal Smallingerland),
Dhr. J. Al Sari (SP),
Dhr. A. van Leeuwen (SP),
Dhr. R. van der Molen (SP),
Mw. D. Elzer-Rombouts (VVD),
Dhr. R. Kooistra (VVD),
Dhr. M. Molhoek (VVD)
Wethouder Dhr. mr. R Hartogh Heys van de Lier (CDA),
Dhr. P.D. van der Zwan (ChristenUnie),
Mw. M. le Roy (GroenLinks en FNP),
Dhr. S. Hoekstra (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 5
CDA 5
Eerste Lokale Partij 3
PvdA 3
SP 3
Smallingerlands Belang 3
VVD 3
GroenLinks 2
D66 2
FNP 1
Sociaal Lokaal Smallingerland 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0090
KVK-nummer 01172164

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?