Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Terschelling (Terschelling)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-05-2024 Op 30-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burg van Heusdenweg 10a
8881 EB WEST-TERSCHELLING
Fryslân
Postadres Postbus 14
8880 AA WEST-TERSCHELLING

Contactgegevens

Telefoon (0562) 44 62 44 (algemeen)
Internet http://www.terschelling.nl (algemeen)
E-mail gemeente@terschelling.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Terschelling

Geografische informatie

Oppervlakte 674 km2
Aantal inwoners 4898
Inwoners per km2 7
Bevat plaatsen Baaiduinen, Formerum, Hee, Hoorn FR, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend FR, Striep, West-Terschelling

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. mr. R.S. Cazemier (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. H.K. Van der Wielen (CDA),
Dhr. R. Bultena (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J. Adams (PvdA),
Dhr. G. Bos (Samen Terschelling),
Dhr. Smit (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. H.M. de Jong
Locoburgemeester Dhr. Ruige (VVD)
Raadsgriffier Dhr. T.D. de Jong
Raadslid Dhr. H.K. Van der Wielen (CDA),
Dhr. R. Bultena (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. C. Muijskens (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J.C. Smit (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J. Adams (PvdA),
Mw. A. Schol (PvdA),
Dhr. G. Bos (Samen Terschelling),
Dhr. K. Smit (Samen Terschelling),
Dhr. C.T. Lugt (VVD),
Dhr. Smit (VVD),
Dhr. W.G. Werner (VVD)
Wethouder Dhr. Wassink (GroenLinks),
Dhr. Goldhoorn (Onafhankelijk),
Dhr. Ruige (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
Plaatselijk Belang Terschelling 3
VVD 3
Samen Terschelling 2
PvdA 2
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0093
KVK-nummer 01177508

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?