Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 Op 29-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.
Geldend van 30-05-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Waddenpromenade 1
8861 NT Harlingen
Fryslân
Postadres Postbus 203
8860 AE Harlingen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder De Waddeneilanden
Archiefzorgdrager De Waddeneilanden

Bevoegdheden

Artikel 5.

Indien en voor zover de betreffende colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het Algemeen bestuur daartoe overeenkomstig artikel 37 besluiten, draagt het openbaar lichaam zorg voor de uitvoering van taken van deelnemende gemeenten binnen het kader van de in artikel 3 genoemde terreinen.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Ameland College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Schiermonnikoog College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het openbaar lichaam verleent bemiddeling en/of ondersteuning bij de totstandkoming en/of uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten tussen twee of meer aan de regeling deelnemende gemeenten.

  2. Het openbaar lichaam verleent desgevraagd diensten aan één of meer aan de regeling deelnemende gemeenten, dan wel bevordert onderlinge dienstverlening tussen de gemeenten, wanneer dit uit doelmatigheidsoverwegingen wenselijk wordt geacht.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan De Waddeneilanden
Datum van oprichting 01-01-2014

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.